USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 030/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 030/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 030/2019

ze dne 25.09.2019


k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 81.bere na vědomí
usnesení č. Usn RMC 0367/2019 Rady městské části Praha 8
ze dne 17. července 2019, přijaté k návrhu rozpočtových opatření Městské
části Praha 8,2.schvaluje
na základě ust. § 87 odst. 3, ve spojení s ust. § 59 odst. 1 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 provést rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení.
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 25.09.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

40_Usneseni.pdf (38,9 kB)
1_4 - Priloha_usneseni.docx - příloha (52,1 kB)