USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 013/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 013/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 013/2022

ze dne 27.04.2022


k návrhu poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 20221. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě
organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2022,2. schvaluje
v souladu s usnesením č. Usn RMC 0203/2022 Rady městské části Praha 8 ze dne
20. dubna 2022 a na základě ust. § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v příslušné
výběrové komisi dne 12.dubna 2022, poskytnutí dotací Městské části Praha 8
na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže pro rok 2022 podle
seznamu uvedeného v příloze tohoto usnesení3. ukládá


zabezpečit realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

87_Usneseni.pdf (39,7 kB)
1_2 - Sport_mladeze_do_zastupitelstva.xlsx - příloha (16,7 kB)