USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 037/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 037/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 037/2022

ze dne 29.06.2022


k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 2621/91, k.ú. Kobylisy v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 -
svěření pozemku parc. č. 2621/91, k. ú. Kobylisy v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy,
do správy městské části Praha 8,2. schvaluje
na základě ustanovení § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů a se souhlasem Rady městské části Praha 8
vyjádřeným jejím usnesením č. Usn RMC 0326/2022 ze dne 14. června 2022
- návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku
parc. č. 2621/91 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy
městské části Praha 8:
- pozemek parc. č. 2621/91 (ostatní plocha - zeleň), o výměře 957 m2, zapsán na listu
vlastnictví 1579 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy
městské části Praha 8,3. ukládá


3.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o předání žádosti o svěření
pozemků dle. 2. části tohoto usnesení Magistrátu hlavního města Prahy,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 15.07.2022
3.2 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění majetkového
převodu dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 12.10.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

163_Usneseni.pdf (42,7 kB)
1_19 - Leporelo.pdf - příloha (1,8 MB)