USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 023/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 023/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 023/2019

ze dne 25.09.2019


k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu MUDr. Zdeňkovi Bašnému, panu Milanu Zelenkovi, panu Rostislavu Osičkovi a panu Josefu Pešatovi1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8
panu MUDr. Zdeňkovi Bašnému, panu Milanu Zelenkovi, panu Rostislavu Osičkovi
a panu Josefu Pešatovi,2.uděluje
v souladu s ust. § 89 odst. 1 písm. m) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze ve znění pozdějších předpisů, Čestné občanství Městské části Praha 8 panu
MUDr. Zdeňkovi Bašnému, panu Milanu Zelenkovi, panu Rostilavu Osičkovi a panu
Josefu Pešatovi z důvodů uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto
usnesení,3.ukládá


zabezpečit realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 14.10.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

68_Usneseni.pdf (40,8 kB)