USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 035/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 035/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 035/2019

ze dne 25.09.2019


k návrhu podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu1.schvaluje
podněty Městské části Praha 8 na změny Územního plánu uvedené v příloze tohoto
usnesení,2.ukládá


2.1 zajistit odeslání podnětů dle bodu 1 tohoto usnesení Městské části Praha 8
Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00
Praha 1,
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 30.09.2019
2.2 zajistit vyhotovení podkladových studií k podnětům dle·bodu 1. tohoto
usnesení,
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 30.01.2020
2.3 zajistit vyhotovení územní studie pro oblast dolní Libně,
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 30.01.2020


3.pověřuje
Radu městské části Praha 8 k předložení podkladových studií dle bodu 2.2
tohoto usnesení Magistrátu hlavního města Prahy,

Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D.
Termín: 30. 1. 2020

4.nesouhlasí
se zprůjezdněním ulice S. K. Neumanna.


................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

195_Usneseni.pdf (40,6 kB)
1_19 - Zmeny_UP_ZMC_verejna.pdf - příloha (23,2 MB)
1_20 - Dopis_ZMC_zmeny_UP.docx - příloha (31 kB)