USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 045/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 045/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 045/2021

ze dne 01.12.2021


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8
- odejmutí svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,2. schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, a se souhlasem Rady městské části Praha 8,
vyjádřeným jejím usnesením č. Usn RMC 0525/2021 ze dne 16. 11. 2021,
návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – odejmutí správy svěřeného
nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, uvedeného
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o předání žádosti o odejmutí
správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, dle 2. části tohoto usnesení Magistrátu hl.m.Prahy,
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 31.01.2022
3.2 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění majetkového
převodu dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 31.03.2022

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

106_Usneseni.pdf (40,8 kB)