USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 034/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 034/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 034/2019

ze dne 25.09.2019


k návrhu úplného znění "Zřizovací listiny" příspěvkové organizace Městské části Praha 8 "Osmička pro rodinu"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu úplného znění "Zřizovací listiny" příspěvkové
organizace Městské části Praha 8 "Osmička pro rodinu",2.schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 1 písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, a se souhlasem Rady městské části Praha 8,
vyjádřeným jejím usnesením č. Usn RMC 0477/2019 ze dne 11. 9. 2019,
úplné znění „Zřizovací listiny“ příspěvkové organizace Městské části Praha 8 „Osmička
pro rodinu“ (IČO: 043 87 031), se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň,
podle textu uvedeného v příloze tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 30.09.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

106_Usneseni.pdf (41,1 kB)
1_7 - ZL_190904.docx - příloha (28,6 kB)
1_8 - Titulni_strana_priloha.docx - příloha (15,9 kB)
1_9 - 8PR_-_Krakov.pdf - příloha (1,7 MB)
1_10 - DK_Dablik.pdf - příloha (2,6 MB)
1_11 - DK_Karlik_-_uskladneno.pdf - příloha (368,2 kB)
1_12 - DK_Krabik.pdf - příloha (2,8 MB)
1_13 - RC.pdf - příloha (4 MB)
1_14 - Sklad_Krakov_DK_Karlik_.pdf - příloha (1,6 MB)