USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 011/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 011/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 011/2019

ze dne 12.06.2019


k návrhu podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu1.schvaluje
podněty Městské části Praha 8 na změny Územního plánu, uvedené
v příloze tohoto usnesení pod body 1, 3 - 12,2.ukládá


zajistit odeslání podnětů dle bodu 1 tohoto usnesení Městské části Praha
8 Magistrátu hl.m.Prahy, odboru územního rozvoje, Jungmannova 35/29,
110·00·Praha 1.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 24.06.2019

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

210_Usneseni.pdf (38 kB)
1_33 - Dopis_ZMC_2019_verejny.docx - příloha (13,5 kB)
1_34 - Priloha_koplet_verejna_BJ_00337_2019.pdf - příloha (7,7 MB)