USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 024/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 024/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 024/2022

ze dne 29.06.2022


k návrhu "Závěrečného účtu" městské části Praha 8 za rok 20211. bere na vědomí
1.1 usnesení č. Usn RMC 0278/2022 Rady městské části Praha 8
ze dne 1. června 2022, přijaté k návrhu "Závěrečného účtu" městské části
Praha 8 za rok 2021,
1.2 "Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 8
za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021",2. schvaluje
2.1 "Závěrečný účet" městské části Praha 8 za rok 2021, jehož souhrn tvoří
přílohy č. 1 až 15 tohoto usnesení, s těmito výsledky:
příjmy po konsolidaci celkem ............................. 1 066 279 tis. Kč,
výdaje po konsolidaci celkem ............................. 1 031 853 tis. Kč,
výsledek hospodaření (přebytek) .......................... + 34 426 tis. Kč,
při zvýšení stavu krátkodobých finančních
prostředků na bankovních účtech od 1. 1. 2021 o ... + 34 700 tis. Kč,

2.2 "Závěrečnou zprávu" o inventarizaci majetku a závazků městské části
Praha 8 za rok 2021, uvedenou v příloze č. 14 tohoto usnesení,3. souhlasí
podle ust. § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a na základě "Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části
Praha 8 za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021",
s celoročním hospodařením městské části Praha 8 v roce 2021,
a to bez výhrad.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

59_Usneseni.pdf (40,8 kB)
1_0 - duvodova_zprava.docx - příloha (292,2 kB)
1_1 - priloha_c._1_usneseni.xlsx - příloha (14,9 kB)
1_2 - priloha_c._2_usneseni.xlsx - příloha (31,1 kB)
1_3 - priloha_c._3_usneseni.xlsx - příloha (112,4 kB)
1_4 - priloha_c._4_usneseni.xlsx - příloha (18,6 kB)
1_5 - priloha_c._5_usneseni.xlsx - příloha (19,9 kB)
1_6 - priloha_c._6_usneseni.xlsx - příloha (18,1 kB)
1_7 - priloha_c._7_usneseni.xlsx - příloha (21,3 kB)
1_8 - priloha_c._8_usneseni.xlsx - příloha (136,8 kB)
1_9 - priloha_c._9_usneseni.xlsx - příloha (42,2 kB)
1_10 - priloha_c._10_usneseni.xlsx - příloha (34,2 kB)
1_11 - priloha_c._11_usneseni.xlsx - příloha (43,5 kB)
1_12 - priloha_c._12_usneseni.xlsx - příloha (27,1 kB)
1_13 - priloha_c._13_usneseni.xlsx - příloha (25,6 kB)
1_14 - priloha_c._14_usneseni.docx - příloha (21,1 kB)
1_15 - priloha_c._15_usneseni.docx - příloha (47,2 kB)
1_16 - prilohy_duvodove_zpravy_c._1_-_12.xlsx - příloha (5,8 MB)
1_17 - USNESENI_c._Usn_RMC_0278_2022.pdf - příloha (56,7 kB)
1_18 - Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodarani_MC_Praha_8.doc - příloha (438 kB)