USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 012/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 012/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 012/2019

ze dne 12.06.2019


k návrhu vydání "Dodatku č. 1" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 81.schvaluje
na základě ustanovení § 89 odst. 1 písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (se souhlasem Rady městské části Praha 8,
vyjádřeným jejím usnesením č. Usn RMC 0259/2019 ze dne 15. 5. 2019),
vydání "Dodatku č. 1" ke "Zřizovací listině", příspěvkové právnické osoby
(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
(SOS Praha 8) (IČO: 708 71 213), se sídlem na adrese Bulovka č. p. 1462/10,
180 00 Praha 8 - Libeň, podle textu uvedeného v příloze tohoto usnesení,
s účinností od 1. července 2019.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

49_Usneseni.pdf (41 kB)
1_1 - Dodatek_c_1_ZL_SOS.docx - příloha (20,4 kB)