USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 038/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 038/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 038/2022

ze dne 29.06.2022


k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 2986/1, 2986/2, 2986/3, 2986/4, 2986/5, 2986/6, 2986/7, 2986/8, 2986/13, 2986/14, 2986/18, 2986/21, 2986/24, 2986/25, 2986/26, 2986/27, 2986/28, 2986/30, 2986/31, 2986/35, 2986/37, 2986/38, na k. ú. Libeň, obec Praha1. schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů
(se souhlasem Rady městské části Praha 8 vyjádřeným jejím usnesením č. Usn RMC
0317/2022 ze dne 14. 6. 2022)
majetkový převod městské části Praha 8 – úplatný převod nemovitostí ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 –
pozemků parc. č. 2986/1, o výměře 2355 m2, zahrada, parc. č. 2986/2, o výměře
229 m2, zast. plocha, stavba jiného vlastníka, parc.č 2986/3, o výměře 65 m2,
zast. plocha, stavba jiného vlastníka, parc. č. 2986/4, o výměře 18 m2, zast. plocha,
stavba jiného vlastníka, parc. č. 2986/5, o výměře 52 m2, zast. plocha, stavba jiného
vlastníka, parc. č. 2986/6, o výměře 66 m2, zahrada, parc. č. 2986/7, o výměře 441
m2, zahrada, parc. č. 2986/8, o výměře 82 m2, zast. plocha, stavba jiného vlastníka,
parc. č. 2986/13, o výměře 111 m2, zahrada, parc. č. 2986/14, o výměře 58 m2, zast.
plocha, stavba jiného vlastníka, parc. č. 2986/18, o výměře 150 m2, zast. plocha,
stavba jiného vlastníka, parc. č. 2986/21, o výměře 147 m2, zast. plocha, stavba
jiného vlastníka, parc. č. 2986/24, o výměře 60 m2, zahrada, parc. č. 2986/25, o
výměře 24 m2, ostatní plocha, parc. č. 2986/26, o výměře 118 m2, zahrada, parc. č.
2986/27, o výměře 64 m2, zast. plocha, stavba jiného vlastníka, parc. č. 2986/28, o
výměře 110 m2, zast. plocha, stavba jiného vlastníka, parc. č. 2986/30, o výměře 24
m2, ostatní plocha, parc. č. 2986/38, o výměře 67 m2, zast. plocha, stavba jiného
vlastníka, parc. č. 2986/31, o výměře 8 m2, ostatní plocha, parc. č. 2986/35, o
výměře 11 m2, zast. plocha, stavba jiného vlastníka, parc. č. 2986/37, o výměře 67
m2, zast. plocha, stavba jiného vlastníka, na k. ú. Libeň, obec Praha, do vlastnictví
Družstva Nad Šetelkou, IČO: 09112251, se sídlem na adrese Nad Šetelkou 2498/16,
Libeň, 180 00 Praha 8, za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu 28 350 000 Kč
(slovy: Dvacet osm milionů tři sta padesát tisíc Korun českých),2. doporučuje
Radě městské části Praha 8, aby vyčlenila finanční prostředky z prodeje dle 1. části
tohoto usnesení na pořízení nemovitého majetku do vlastnictví hl. města Prahy se
svěřením do správy Městské části Praha 8,3. ukládá


3.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění prodeje
nemovitostí dle 1. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

240_Usneseni.pdf (44 kB)