USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 034/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 034/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 034/2021

ze dne 15.09.2021


k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o.1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního
kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o., se sídlem
Ke Stadionu 837/24, 196 00 Praha 9 , Čakovice (IČO: 276 41 520)2. schvaluje
uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště"
mezi Městskou částí Praha 8 jako "objednatelem" a firmou ANELIS,
s.r.o., se sídlem Ke Stadionu 837/24, 196 00 Praha 9 , Čakovice ,
(IČO: 276 41 520), jako "poskytovatelem" podle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


po schválení ZMČ Praha 8 předložit smlouvu dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
smluvním stranám.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 14.10.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (41,4 kB)