USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 020/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 020/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 020/2023

ze dne 17.05.2023


k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovních aktivity dětí a mládeže pro rok 20231.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu poskytnutí dotací městské části Praha 8 na volnočasové
nesportovních aktivity dětí a mládeže pro rok 2023,2.schvaluje
v souladu s usnesením č. Usn RMC 0162/2023 Rady městské části Praha 8
ze dne 2. května 2023 a na základě ust. § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v příslušné
výběrové komisi dne 25. dubna 2023, poskytnutí dotací městské části Praha 8
na volnočasové nesportovních aktivity dětí a mládeže pro rok 2023 podle seznamu
uvedeného v příloze tohoto usnesení,
3.ukládá


zabezpečit realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 30.09.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

62_Usneseni.pdf (58,1 kB)
1_2 - Volnocas_dotace_2023_do_Zastupitelstva.xlsx - příloha (12 kB)