USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 020/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 020/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 020/2021

ze dne 16.06.2021


k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 20211. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8
na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2021,2. schvaluje
v souladu s usnesením č. Usn RMC 0232/2021 Rady městské části Praha 8
ze dne 26. 5. 2021 a na základě ust. § 89 odst. 2 písm. b) zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou
sportovní výchovu mládeže na rok 2021 podle seznamu uvedeného v příloze
tohoto usnesení,
3. ukládá


zabezpečit realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 30.09.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

151_Usneseni.pdf (39,8 kB)
1_26 - dotace_sport_nad_50_tis._Kc.xlsx - příloha (16 kB)