USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 012/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 012/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 012/2023

ze dne 17.05.2023


k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy - veřejné osvětlení bezmotorové komunikace A2 - Breitfeldova, Štorchova, na pozemcích v k. ú. Karlín a Libeň v Praze 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - odejmutí
svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy
- veřejné osvětlení bezmotorové komunikace A2 - Breitfeldova, Štorchova
odejmutí ze správy veřejné osvětlení na k. ú. Karlín a Libeň:
- sloupy č. 815606-815616 na pozemku parc. č. 767/221, k. ú. Karlín,
- sloupy č. 815604-815605 na pozemku parc. č. 767/204, k. ú. Karlín,
- sloupy č. 815586-815603 na pozemku parc.č. 767/202, k.ú. Karlín,
- sloupy č. 815617-815620 na pozemku parc. č. 3961/1, k. ú. Libeň,
- sloup č. 815585 na pozemku parc. č. 4004/1, k. ú. Libeň,
- zapínací místo ZM 1746 na pozemku parc. č. 4004/1, k. ú. Libeň,2.schvaluje
na základě ust. § 94 odst. 1, ve spojení s ust. § 68 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a se souhlasem Rady městské
části Praha 8 vyjádřeným jejím usnesením č. Usn RMC 0145/2023 ze dne 26. 4. 2023
- návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - odejmutím správy svěřeného
nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy takto:
odejmutí ze správy veřejné osvětlení bezmotorové komunikace A2 -
Breitfeldova, Štorchova na pozemcích v k. ú. Karlín, Libeň, obec Praha:
- sloupy č. 815606-815616 na pozemku parc. č. 767/221, k. ú. Karlín,
- sloupy č. 815604-815605 na pozemku parc. č. 767/204, k. ú. Karlín,
- sloupy č. 815586-815603 na pozemku parc. č. 767/202, k. ú. Karlín,
- sloupy č. 815617-815620 na pozemku parc. č. 3961/1, k. ú. Libeň,
- sloup č. 815585 na pozemku parc. č. 4004/1, k. ú. Libeň,
- zapínací místo ZM 1746 na pozemku parc. č. 4004/1, k. ú. Libeň,3.ukládá


3.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o předání žádosti o odejmutí
správy správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hl. m. Prahy,
dle 2. části tohoto usnesení Magistrátu hlavního města Prahy,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 21.06.2023
3.2 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění majetkového
převodu dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 06.12.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

76_Usneseni.pdf (53,6 kB)
1_3 - mapa_1.pdf - příloha (279 kB)
1_4 - mapa_2.pdf - příloha (234 kB)
1_5 - mapa_3.pdf - příloha (235,8 kB)
1_6 - mapa_4.pdf - příloha (241,8 kB)
1_7 - mapa_5.pdf - příloha (238,2 kB)
1_8 - mapa_6.pdf - příloha (212,7 kB)
1_9 - Leporelo.pdf - příloha (6,8 MB)