USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 024/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 024/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 024/2019

ze dne 25.09.2019


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků parc. č. 44, 47, 48/1, 48/3, 49/1 a 3723/7, vše na k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření
pozemků parc. č. 44, 47, 48/1, 48/3, 49/1 a 3723/7, vše na k. ú. Libeň v Praze 8,
ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8,2.schvaluje
(na základě ust. § 89 odst. 2. písm. e) ve spojení s ust. § 17 odst. 1 písm. h)
a ust. § 19 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, a se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádředným jejím usnesením
č. Usn RMC 0388/2019 ze dne 17. 7. 2019)
návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků parc. č. 44, 47,
48/1, 48/3, 49/1 a 3723/7, vše na k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy,
do správy Městské části Praha 8
- parc. č. 44 (ostatní plocha - jiná plocha), o výměře 32 m2, zapsán na listu
vlastnictví 1923 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy
Městské části Praha 8,
- parc. č. 47 (ostatní plocha - jiná plocha), o výměře 902 m2, zapsán na listu
vlastnictví 1923 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy
Městské části Praha 8,
- parc. č. 48/1 (ostatní plocha - jiná plocha), o výměře 304 m2, zapsán na listu
vlastnictví 1923 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy
Městské části Praha 8,
- parc. č. 48/3 (ostatní plocha - jiná plocha), o výměře 23 m2, zapsán na listu
vlastnictví 1923 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy
Městské části Praha 8,
- parc. č. 49/1 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 1879 m2, zapsán na listu
vlastnictví 1923 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy
Městské části Praha 8,
- parc. č. 3723/7 (ostatní plocha - ostatní komunikace), o výměře 257 m2, zapsán
na listu vlastnictví 1923 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením
do správy Městské části Praha 8,3.ukládá


3.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o předání žádosti o svěření
pozemků dle 2. části tohoto usnesení Magistrátu hlavního města Prahy,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 04.12.2019
3.2 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění majetkového
převodu dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 31.03.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

92_Usneseni.pdf (42,9 kB)
1_6 - Scan_2019_09_02_16_36_18.pdf - příloha (9,3 MB)