USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 023/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 023/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 023/2023

ze dne 19.06.2023


k návrhu rozpočtového opatření městské části Praha 81.bere na vědomí
usnesení č. Usn RMC 0239/2023 Rady městské části Praha 8
ze dne 2. června 2023, přijaté k návrhu rozpočtového opatření městské části
Praha 8,2.schvaluje
na základě ust. § 87 odst. 3, ve spojení s ust. § 59 odst. 1 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
rozpočtové opatření uvedené v příloze tohoto usnesení,3.ukládá


vydat rozpočtové opatření uvedené v příloze tohoto usnesení
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 30.06.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

127_Usneseni.pdf (47,4 kB)
1_19 - Priloha_navrhu_usneseni_ZMC_.docx - příloha (24,5 kB)