USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 042/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 042/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 042/2023

ze dne 29.11.2023


k návrhu souhlasu s prominutím a odpisem nedobytné pohledávky Základní školy, Praha 8, Burešova 141.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu souhlasu s prominutím a odpisem nedobytné
pohledávky Základní školy, Praha 8, Burešova 14,2.schvaluje
prominutí a odpis nedobytné pohledávky Základní školy, Praha 8, Burešova 14
ve výši 120 666 Kč za spolkem WARRIORS (IČO: 266 77 911).


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

39_Usneseni.pdf (47,5 kB)