USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 018/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 018/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 018/2019

ze dne 12.06.2019


k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha·8, na straně jedné, a paní Evou Rösslovou, fyzickou osobou, na straně druhé1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí
Praha 8, na straně jedné, a paní Evou Rösslovou, fyzickou osobou, na straně druhé,2.schvaluje
(se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0211/2019 ze dne 24. dubna 2019, s doporučením finančního výboru
Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 26. března 2019, a v souladu se "Směrnicí
o prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Městské části Praha 8", schválenou
usnesením č. 673/89.RMČ/2002 Rady Městské části Praha 8 ze dne 23. října 2002)
uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, na straně jedné,
a paní Evou Rösslovou, fyzickou osobou, na straně druhé, z důvodů uvedených
v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


předložit "Dohodu o narovnání" k podpisu Starostovi MČ Praha 8 p. Grosovi,
vč.·vyznačení doložky o schválení této dohody příslušným orgánem MČ Praha 8,
dle·2.·části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.07.2019

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

169_Usneseni.pdf (41,9 kB)
1_30 - ZMC_Duvodova_zprava_-_Rosslova_-_anonymizov - příloha (46,5 kB)
1_31 - ZMC_Leporelo_-_Rosslova_-_anonymizovane.pdf - příloha (639,8 kB)