Činžovní dům, Kollárova 12

Katastrální území Karlín
(Kollárova 12)
Ukázat na mapě

Dvouposchoďový řadový obytný dům, postavený roku 1844 J. M. Hegerem. Jednoduchá, nečleněná břízolitová fasáda, novodobě upravená. Dochována pouze dvoutraktová dispozice a segmentové valené klenby. Nevýrazná architektura se stává pouze článkem jednotné klasicistní zástavby.

Činžovní dům, Kollárova 12