Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.1234
Vystaveno od–doNázev a oblast
30.03.202317.04.2023

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení sociální péče v OSVZ ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
30.03.202315.04.2023

oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Stavební úpravy, půdní vestavba a přístavba výtahové
Odbor územního rozvoje a výstavby
30.03.202317.04.2023

Rozhodnutí o povolení záboru - Ke Stírce 242/50 - umístění kontejneru - GrampaStav s.r.o.
Odbor dopravy
30.03.202303.05.2023

Dražba movité věci - automobil Land Rover Range Rover Sport 3.6 LS, SPZ: 5U2 6707
Dražby
30.03.202317.04.2023

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení správy majetku OSM ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
30.03.202313.04.2023

Prodloužení VŘ - referent/ka v oddělení rozpočtu ekonomického odboru ÚMČ Praha 8 z 14.3.2023
Volná pracovní místa
29.03.202314.04.2023

MPO 401109/21/127-SÚ Žádost o zveřejnění písemnosti (USNESENÍ Ministra) Smyčka PSE
Ostatní
29.03.202314.04.2023

sdělení-sezn. s podkl. rozhodnutí:Odvol. proti rozhod. o umístění stavby nazv. "Bytový dům Horizons"
Magistrát hl. m. Prahy
29.03.202323.05.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Kusého, Doláková, Feřtekova dne: 23.5.2023
Přerušení dodávek energií
29.03.202316.05.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Kusého, Doláková, Feřtekova dne: 16.5.2023
Přerušení dodávek energií
29.03.202328.04.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Mirovická 464, 1693, 677, 1688, 1129 dne: 28.4.2023
Přerušení dodávek energií
29.03.202308.05.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Na Průhonu 877/9, 844/11, 845/13 dne: 8.5.2023
Přerušení dodávek energií
29.03.202309.04.2023

Lukáš Skalský - oznámení o uložení písemnosti
Odbor ekonomický
29.03.202314.04.2023

Rozhodnutí, povolení záboru, Pivo a burger festival, Křižíkova, ZOCALO s.r.o.
Odbor dopravy
29.03.202314.04.2023

Rozhodnutí, povolení záboru, Metrostav handy cyklo maraton 2023, U Českých loděnic, MČ Praha 8
Odbor dopravy
28.03.202313.04.2023

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP, Molákova před č.p. 600/4
Odbor dopravy
28.03.202313.04.2023

Další užívání vyhrazeného parkovacího místo pro ZTP, Štětínská, před č.p. 370/3
Odbor dopravy
28.03.202301.06.2023

Dražba nemovité věci - k.ú. Němčice u Kolína, obec Němčice, RD Němčice 38, parc.č. 137, 335/27
Dražby
28.03.202328.04.2023

Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek, Praha 6
Odbor školství
28.03.202324.04.2023

Konkurzní řízení na místo ředitelky/ředitele Fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa
Odbor školství
28.03.202313.04.2023

Rozhodnutí o povolení záboru - ZS - Pakoměřická pozemek parc č 1832/1, k.ú. Kobylisy - SOLIS GROUP
Odbor dopravy
27.03.202317.04.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Vršní ZBVO 1183 dne: 17. 4. 2023
Přerušení dodávek energií
27.03.202311.04.2023

Prodloužení VŘ - referent/ka v oddělení stavebního řádu v OÚRV ÚMČ Praha 8 ze dne 22.2.2023
Volná pracovní místa
27.03.202311.04.2023

Prodloužení VŘ - referent/ka v oddělení územního rozhodování v OÚRV ÚMČ Praha 8 ze dne 22.2.2023
Volná pracovní místa
27.03.202312.04.2023

Rozhodnutí - Gdaňská, Čimická, Bukolská, NN3235, pokládka optického kabelu, BOHEMIATEL, s. r. o.
Odbor dopravy
27.03.202312.04.2023

Rozhodnutí - Čimická, NN2370, pokládka kNN, TEMO-TELEKOMUNIKACE a. s.
Odbor dopravy
27.03.202311.04.2023

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení správy městské zeleně v OŽP ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
27.03.202327.04.2023

Usn. ZHMP č. 2/12 ze dne 23.3.2023 k návrhu obecně závazné vyhl. o školských obvodech základní škol
Magistrát hl. m. Prahy
27.03.202312.04.2023

usnesení - ustanovení opatrovníka: Obytný soubor "Zenklova", Bytový dům A a B - vytvoření lékárny Dr
Odbor územního rozvoje a výstavby
24.03.202309.04.2023

rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Klubovna spolkupro rozvoj sportovního potápění Kobylisy",
Odbor územního rozvoje a výstavby
1234