Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.1234
Vystaveno od–doNázev a oblast
27.03.202317.04.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Vršní ZBVO 1183 dne: 17. 4. 2023
Přerušení dodávek energií
27.03.202311.04.2023

Prodloužení VŘ - referent/ka v oddělení stavebního řádu v OÚRV ÚMČ Praha 8 ze dne 22.2.2023
Volná pracovní místa
27.03.202311.04.2023

Prodloužení VŘ - referent/ka v oddělení územního rozhodování v OÚRV ÚMČ Praha 8 ze dne 22.2.2023
Volná pracovní místa
27.03.202312.04.2023

Rozhodnutí - Gdaňská, Čimická, Bukolská, NN3235, pokládka optického kabelu, BOHEMIATEL, s. r. o.
Odbor dopravy
27.03.202312.04.2023

Rozhodnutí - Čimická, NN2370, pokládka kNN, TEMO-TELEKOMUNIKACE a. s.
Odbor dopravy
27.03.202311.04.2023

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení správy městské zeleně v OŽP ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
27.03.202327.04.2023

Usn. ZHMP č. 2/12 ze dne 23.3.2023 k návrhu obecně závazné vyhl. o školských obvodech základní škol
Magistrát hl. m. Prahy
27.03.202312.04.2023

usnesení - ustanovení opatrovníka: Obytný soubor "Zenklova", Bytový dům A a B - vytvoření lékárny Dr
Odbor územního rozvoje a výstavby
24.03.202309.04.2023

rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Klubovna spolkupro rozvoj sportovního potápění Kobylisy",
Odbor územního rozvoje a výstavby
24.03.202311.04.2023

Výběrové řízení - referent/referentka v přestupkovém oddělení OD ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
24.03.202310.04.2023

Rozhodnutí - Na Střelnici, Hybešova, Kubova, natáčení, fa0 production s. r. o.
Odbor dopravy
23.03.202310.04.2023

Rozhodnutí - Kostelecká, rekonstrukce komunikace a ramp, EUROVIA CS, a. s.
Odbor dopravy
23.03.202310.04.2023

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Hlivická /viz situace/
Odbor dopravy
23.03.202310.04.2023

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Hlaváčova /viz situace/
Odbor dopravy
23.03.202310.04.2023

Další užívání vyhrazeného parkovacího místo pro ZTP, Hlivická /viz situace/
Odbor dopravy
23.03.202310.04.2023

Další užívání vyhrazeného parkovacího místo pro ZTP, Nekvasilova, před č.p. 588/7
Odbor dopravy
23.03.202309.04.2023

Záměr pronajmout nebyt.prostory o výměře 250 m2 v objektu polik. Mazurská 484/2 parc. č. 1285/8 k...
Odbor správy majetku
22.03.202311.04.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Pobřežní 323/6 dne: 11. 4. 2023
Přerušení dodávek energií
22.03.202321.04.2023

Dražba movitých věcí - koberce
Dražby
22.03.202307.04.2023

Rozhodnutí - Uzavřená, Trojská, Na Dlážděnce, pokládka optických kabelů, SUP-TECHNIK a. s.
Odbor dopravy
22.03.202307.04.2023

Rozhodnutí - Primátorská, Kandertova, natáčení, DíkyČau s. r. o.
Odbor dopravy
22.03.202307.04.2023

Rozhodnutí - Květnová, Ke Kinu, Kučerové, Osinalická...pokládka optických kabelů, SUP-TECHNIK a. s.
Odbor dopravy
21.03.202306.04.2023

rozhodnutí - stavební povolení: "Stavební úpravy bytového domu č.p. 795-796, Vánková 4 a 6, Praha 8
Odbor územního rozvoje a výstavby
21.03.202305.04.2023

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení správy Fondu rozvoje v OÚRV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
21.03.202327.04.2023

Dražba nemovité věci - k.ú. Kobylisy, obec Praha, bytová jednotka č. 1169/6, parc.č. 2364/105
Dražby
21.03.202307.04.2023

Záměr pronajmout nebyt.prostory o výměře 27,44 m2 v objektu polik. Mazurská 484/2 parc. č. 1285/8...
Odbor správy majetku
21.03.202306.04.2023

Rozhodnutí o povolení záboru - lešení, staveništní vjezd - Sokolovská 108/48 - METROSTAV a.s.
Odbor dopravy
20.03.202305.04.2023

Rozhodnutí - Hnězdenská, Sosnovecká, Lublinská, pokládka optických kabelů, BOHEMIATEL s. r. o.
Odbor dopravy
20.03.202305.04.2023

Rozhodnutí - Štorchova, U Libeňského mostu, inženýrsko - geologický průzkum, ALMAPRO, s. r. o.
Odbor dopravy
20.03.202305.04.2023

Rozhodnutí - K Sadu, K Velké skále, pokládka kNN, Elektro HC, s. r. o.
Odbor dopravy
1234