Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.12345678
Vystaveno od–doNázev a oblast
23.10.201708.11.2017

EURODRAŽBY.CZ a.s. - oznámení o upuštění od veřejné dražby čj. 191/2017-N
Dražby
23.10.201708.11.2017

EURODRAŽBY.CZ a.s. - dražba nemovitostí v k.ú. Brněnské Ivanovice, okres Brno-město, čj. 177/2017-N,OD
Dražby
23.10.201708.11.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Českých loděnic
Odbor dopravy
23.10.201708.11.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Heydukova
Odbor dopravy
23.10.201708.11.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Zenklova, Braunerova, Ve Vrchu
Odbor dopravy
23.10.201708.11.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pernerova a Šaldova
Odbor dopravy
23.10.201704.12.2017

Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 a veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
Magistrát hl. m. Prahy
20.10.201717.01.2018

Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, LL.M. - dražba nemovitosti v k.ú. Kobylisy, č.p. 1270
Dražby
20.10.201716.11.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Mazovská čp. 475, 476, 477, č.k. 1324/22 Výměník u TS dne 16.11.2017
Přerušení dodávek energií
20.10.201714.11.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. K Pazderkám č.k. 1271/1 Viniční dům, K Bohnicím čp. 63/4, K Pazderkám čp. 839/5 dne 14.11.2017
Přerušení dodávek energií
20.10.201713.11.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Krynická čp. 505, 504, 503, 502, 501, 500 dne 13.11.2017
Přerušení dodávek energií
20.10.201708.11.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Mazovská čp. 478, 489, ul. Pomořanská čp. 480, č.k. 1285/42 kamera MP dne 8.11.2017
Přerušení dodávek energií
20.10.201706.11.2017

Oznámení pokračování řízení o povolení odstranění stavby a pokračování stavebního řízení - Novostavba bytového domu při ul. Na Úbočí, Praha 8 - MCP8 128643/2017
Odbor územního rozvoje a výstavby
20.10.201706.11.2017

Oznámení o místě uložení písemnosti pro: Barbora Peterková
Odbor živnostenský a správních činností
20.10.201707.11.2017

Oznámení o místě uložení písemnosti pro: Drahuše Roučková, Drahuše Trnovcová, Vojtěch Trnovec
Odbor živnostenský a správních činností
20.10.201705.12.2017

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru fyzioterapie pro území hl.m. Prahy
Magistrát hl. m. Prahy
20.10.201705.12.2017

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru adiktolog pro území hl.m. Prahy
Magistrát hl. m. Prahy
20.10.201705.12.2017

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru paliativní medicína pro území hl.m. Prahy
Magistrát hl. m. Prahy
20.10.201705.12.2017

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru nutriční terapeut pro území hl.m. Prahy
Magistrát hl. m. Prahy
20.10.201704.11.2017

Záměr pronajmout pozemek při objektu Chabařovická 1125/4 - předem známému zájemci: Beachklub Ládví z.s.
Odbor školství
20.10.201710.11.2017

Prodloužení výběrového řízení - referent/referentka v oddělení evidenčně-analytickém a svobodnému přístupu k informacím odboru právních služeb ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
20.10.201710.11.2017

Prodloužení výběrového řízení - referent/referentka v oddělení veřejného zadavatele odboru právních služeb ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
20.10.201720.11.2017

Prodloužení výběrového řízení - referent/referentka v oddělení územního rozhodování v odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
19.10.201706.11.2017

Rozhodnutí: územní rozhodnutí - 1/4M13/00 obnova vodovodních řadů, ulice Bulovka - MCP8 137273/2017
Odbor územního rozvoje a výstavby
19.10.201706.11.2017

Oznámení: pokračování územního řízení - Studánka II - novostavba bytového domu - MCP8 146026/2017
Odbor územního rozvoje a výstavby
19.10.201706.11.2017

Vyrozumění o podaném odvolání - Bytový dům "Vila Rokytka", ul. Stejskalova - MCP8 133417/2017
Odbor územního rozvoje a výstavby
19.10.201706.11.2017

Rozhodnutí: územní rozhodnutí - 1/1/K11/00 Rekonstrukce kanalizace, ul. Bulovka - MCP8 136035/2017
Odbor územního rozvoje a výstavby
19.10.201706.11.2017

Oznámení o místě uložení písemnosti pro: Marie Muchová (r. 1991), Josef Mucha (r. 2016)
Odbor živnostenský a správních činností
19.10.201706.11.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Molákova, před č.p. 595/14
Odbor dopravy
19.10.201706.11.2017

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Taussigova, před č.p. 1152/27
Odbor dopravy
12345678