Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.1234
Vystaveno od–doNázev a oblast
29.05.202001.07.2020

Dražba nemovité věci - k.ú. Jesenice u Prahy, obec Jesenice, ideální 1/4 - parc.č. 1638
Dražby
29.05.202015.06.2020

Rozhodnutí - Nad Rokoskou, Květinářská, přípojky IS - voda, plyn, kanalizace, SAPROS, spol. s r. o.
Odbor dopravy
28.05.202015.06.2020

Výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Rezidence Rolnická
Odbor územního rozvoje a výstavby
28.05.202018.06.2020

Oznámení o výběrovém řízení - pronájem Svídnická
Ostatní
28.05.202015.06.2020

Stanovení přechodné úpravy - Křižíkova prodl. termínu - demolice objektu, Dopr. inž. Praha
Odbor dopravy
28.05.202015.06.2020

Rozhodnutí - Karlínské náměstí,Kollárova,Křižíkova,Peckova,rekonstrukce VO,Dopravní inženýring Praha
Odbor dopravy
28.05.202030.07.2020

Konkurzní řízení na místo ředitele/ky - MŠ Parléřova 47/2a, 169 00 Praha 6 - Hradčany
Odbor školství
28.05.202029.06.2020

Vyhlášení dotačního řízení v sociální oblasti na rok 2020
Dotace
27.05.202011.06.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Prvního pluku dne: 11. 6. 2020
Přerušení dodávek energií
27.05.202012.06.2020

Záměr pronajmout ordinaci a laboratoře v ul. Mazurská čp 484 o výměře 64,02 m2
Odbor správy majetku
27.05.202015.06.2020

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení přestupkovém v občansko-správním odboru ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
27.05.202015.06.2020

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení stavebního řádu OÚRV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
27.05.202015.06.2020

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení územního rozhodování OÚRV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
26.05.202021.07.2020

Dražba movité věci - D-120-Univerzal
Dražby
26.05.202011.06.2020

Rozhodnutí, povolení záboru, zařízení staveniště, Nad Rokoskou 1, SAPROS spol. s r.o.
Odbor dopravy
26.05.202025.06.2020

Dražba nemovitých věcí - k.ú. Troja, obec Praha, parc.č. 1595/2, 3, 4, 5 - vodní dílo, hráz
Dražby
25.05.202019.06.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. U Pazderek a Bohnická dne: 19. 6. 2020
Přerušení dodávek energií
25.05.202001.07.2020

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny CVZ III Z 2748/00 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
22.05.202008.06.2020

Upuštění od dražby nemovité věci - k.ú. Vyškov, obec Dědice č.p. 418, bytová jednotka č. 418/3
Dražby
22.05.202008.06.2020

Dodatek č. 1 dražební vyhlášky - č.j. 016/2020-N
Dražby
22.05.202008.06.2020

Dodatek č. 1 dražební vyhlášky - č.j. 020/2020-N
Dražby
22.05.202008.06.2020

Dodatek č. 1 dražební vyhlášky - č.j. 017/2020-N
Dražby
22.05.202008.06.2020

Rozhodnutí, povolení záboru, zařízení staveniště, Pakoměřická, Dopravní inženýring Praha s.r.o.
Odbor dopravy
22.05.202008.06.2020

Rozhodnutí - Vysočanská, Březenská, oprava horkovodu, provizorní vedení, Tittelbach Group s. r. o.
Odbor dopravy
22.05.202008.06.2020

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Revitalizace parku Dlážděnka, Praha 8
Odbor územního rozvoje a výstavby
22.05.202002.06.2020

Exekuční příkaz - Skalský
Odbor ekonomický
22.05.202008.06.2020

OOP - dopravní značení ul. Bešťákova
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného prakovacího místa pro ZTP, U Sluncové /viz situace/
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Ronkova, před č.p. 1831/6
Odbor dopravy
21.05.202008.06.2020

Prodloužení vyhrazených parkovacích míst, Cukrárna Na Pěšině, Spořická
Odbor dopravy
1234