Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.1234
Vystaveno od–doNázev a oblast
22.01.202102.02.2021

Usnesení o odročení dražby - dražba nem. věcí - byt.dům, LV 1854, parc.č. 2364/31, k.ú. Kobylisy
Dražby
22.01.202108.02.2021

Oznámení o zahájení řízení: stavební úpravy bytového domu Praha Střížkov č.p. 452, Roudnická 20
Odbor územního rozvoje a výstavby
22.01.202108.02.2021

Rozhodnutí - Za Invalidovnou, Pernerova, Křižíkova, Karlínské náměstí,.... natáčení, ČESKÁ TELEVIZE
Odbor dopravy
21.01.202108.02.2021

Veřejná vyhláška - obnova časového omezení BUS pruhy
Odbor dopravy
21.01.202108.02.2021

Rozhodnutí: Vodní díla- retenční nádrž, akumulační nádrž, vodovodní a kanalizační řád, k.ú. Libeň
Odbor územního rozvoje a výstavby
21.01.202108.02.2021

Posuzování vlivů koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualiza...
Ostatní
20.01.202104.02.2021

Výběrové řízení - vedoucí/ho odboru informatiky Úřadu městské části Praha 8
Volná pracovní místa
19.01.202116.02.2021

Oprava - Dražba nemovité věci - byt.jednotka o vel. 2+1, k.ú. 730891 Libeň, byt. domu č.p. 930
Dražby
19.01.202104.02.2021

Oznámení o uložení zásilky: Rekonstrukce nebytového prostoru dílna nebo provozovna č. 555/18 v 1. PP
Odbor územního rozvoje a výstavby
19.01.202104.02.2021

Oznámení o uložení písemnosti: Změna v užívání nebyt. prostoru č. 18 v 1. PP BD na bytovou jednotku
Odbor územního rozvoje a výstavby
19.01.202104.02.2021

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Bytové domy Braunerova
Odbor územního rozvoje a výstavby
19.01.202104.02.2021

Běžný dopis: Vrty pro tepelné čerpadlo
Odbor územního rozvoje a výstavby
18.01.202124.02.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
Magistrát hl. m. Prahy
18.01.202103.02.2021

usnesení - postoupení: "Výzva občanům a firmám ve věci uzavření lávky pro pěší" prostor pod lávkou
Odbor dopravy
18.01.202103.02.2021

záměr - prodej pozemku parc.č. 827/370, Bohnice, kupující Roman Gaňo
Odbor správy majetku
18.01.202103.02.2021

Rozhodnutí, povolení záboru, zařízení staveniště, Vítkova 19, MDR stavby s.r.o.
Odbor dopravy
15.01.202126.01.2021

Oznámení o místě uložení písmnosti - Alexandre Ulysse Remy
Odbor ekonomický
15.01.202122.01.2021

Prodloužení VŘ - 2 pracovní místa referent/ka v přestupkovém oddělení OSO ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
15.01.202108.02.2021

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení veřejného zadavatele OPS ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
15.01.202116.03.2021

Dražba nemovité věci - k.ú. Nahořany u Mladé Vožice, okres Tábor, parc. č. 44 a 865/2 - id. 1/2
Dražby
14.01.202101.02.2021

SŘ - TP, VISTA Usn. o opatrov. - KLOUŽEK David (r. 1981)
Odbor občansko-správní
14.01.202101.02.2021

Oznámení - vrak Citroën Jumper, barva bílá, RZ: 5H4 0937, NN3229 - parkoviště
Odbor dopravy
14.01.202101.02.2021

Rozhodnutí - Za Invalidovnou, Petra Slezáka, Kaizlovy sady, Urxova,...natáčení, SILVERSHOT s. r. o.
Odbor dopravy
13.01.202129.01.2021

záměr - Agentura CEZAA s.r.o.
Odbor správy majetku
13.01.202129.01.2021

Oznámení o uložení písemnosti pro: Šimun Dávid
Magistráty, MČ a MÚ
13.01.202129.01.2021

Upuštění od dražby nemovité věci - k.ú. Chlum u Dubé, okres Česká Lípa, Chlum č.p. 90
Dražby
13.01.202116.04.2021

Vyvěšení -žádost o součinnost ve věci převodu části pozemku parc. č. 583/50 k.ú. Libeň
Magistrát hl. m. Prahy
13.01.202129.01.2021

OOP přechodná úprava provozu - Projekt ZPS Praha 8- oblast 8.1 Karlín
Odbor dopravy
13.01.202112.02.2021

Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ, Praha 6 Bílá 1
Odbor školství
13.01.202129.01.2021

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Rodinný dům Troja
Odbor územního rozvoje a výstavby
1234