Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.12345
Vystaveno od–doNázev a oblast
19.05.202425.06.2024

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3897/00 Územního plánu
Magistrát hl. m. Prahy
17.05.202418.07.2024

Dražba nemovité věci - k.ú. Dřínov, obec Dřínov, okr. Mělník, RD čp. 130, parc.č. 125, 262, 263 ...
Dražby
17.05.202427.06.2024

Dražba nemovité věci - k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha, RD čp. 543, parc.č. 854//1, 854/2
Dražby
17.05.202431.05.2024

Rozhodnutí o povolení záboru - Křižíkova - 3 zábory - u vstupů do kabel. komor - TEMO-TELEKOMUNIKACE
Odbor dopravy
17.05.202409.07.2024

Dražba nemovité věci - k.ú. Říčany-Radošovice, obec Říčany, BJ č. 347/9,parc.č. 716(podíl 687/15916)
Dražby
16.05.202403.06.2024

Dodatek č.1 k dražbě - k.ú. Mirovice,obec Mirovice, okr. Písek, podíl 2/3 - BJ č. 310/3, parc.č. 431
Dražby
16.05.202403.06.2024

Dodatek č. 1 k dražbě - k.ú. Hrobce, obec Hrobce, BJ 63/1,2,3,4,5,6, parc.č. 99/2 a další
Dražby
16.05.202418.06.2024

Dražba nemovitých věcí - k.ú. Karlín, obec Praha, nebytové prostory 683/112, 683/143, 683/152 .....
Dražby
16.05.202430.05.2024

Rozhodnutí - Křižíkova, Lyčkovo náměstí, U Invalidovny, natáčení, FILM HUNTERS s. r. o.
Odbor dopravy
16.05.202430.05.2024

Rozhodnutí - Hybešova, Na Střelnici, Sokolovská, Za Invalidovnou..natáčení, SILVERSHOT s. r. o.
Odbor dopravy
15.05.202430.05.2024

Upuštění od dražby - k.ú. Hodonín, obec Hodonín, BJ č. 2959/5, parc. č. 2853 (podíl 6871/78131)
Dražby
15.05.202424.07.2024

Dražba nemovité věci - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, garáž, parc.č. 2781/17, 2781/21
Dražby
15.05.202430.05.2024

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, NN3940 Davídkova
Odbor dopravy
15.05.202424.07.2024

Dražba nemovité věci - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, RD čp. 765, parc.č. 2781/2,21, 2784
Dražby
15.05.202403.06.2024

Výběrové řízení - vedoucí/vedoucího oddělení projektové a realizační kanceláře v OÚRV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
15.05.202429.05.2024

Rozhodnutí, povolení záboru, Den dětí 2024, Karlínské náměstí, MČ Praha 8 - kultura
Odbor dopravy
15.05.202424.07.2024

Veřejná soutěž s elektronickou aukcí č. j. S000238/2003-O31
Ostatní
15.05.202414.06.2024

Odročení dražby nemovité věci - k.ú. Libeň, obec Praha, BJ č. 1463/6, parc.č. 3547, 3549
Dražby
15.05.202429.05.2024

Rozhodnutí, povolení záboru, Pivní slavnosti + gastrofest, Ládví, MČ Praha 8 - kultura
Odbor dopravy
14.05.202429.05.2024

Rozhodnutí - Bulovka, obnova vodovodního řadu, Dopravní inženýring Praha s. r. o.
Odbor dopravy
14.05.202429.05.2024

Rozhodnutí - Sokolovská, NN2993, Nekvasilova, ...natáčení, Filmbusters s. r. o.
Odbor dopravy
14.05.202430.05.2024

oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Novostavba řadových rodinných domů včetně přípojek a veřejn
Odbor územního rozvoje a výstavby
14.05.202430.05.2024

oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Invalidovna Praha
Odbor územního rozvoje a výstavby
14.05.202430.05.2024

Běžný dopis: "Nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 329, Libčická 11, Praha 8, Čimice"
Odbor územního rozvoje a výstavby
14.05.202428.05.2024

Žádost - nám. Dr. Václava Holého, Zenklova, Světova, Kotlaska, Na Hrázi, výstavba optické sítě,SITEL
Odbor dopravy
13.05.202431.05.2024

Záměr pronajmout bistro s rychlým občerstvením, v ul. Thámova 116 o výměře 91,38 m2
Odbor správy majetku
13.05.202428.05.2024

Upuštění od dražby - k.ú.Ruzyně, BJ č.22/4, parc.č. 102/1,103/1 a parc.č. 101/1 (podíl-2819/13147)
Dražby
13.05.202431.05.2024

Záměr pronajmout bageterii, provozovnu rychlého občerstvení, v ul. Thámova 115 o výměře 164,05 m2
Odbor správy majetku
13.05.202427.05.2024

Prodloužení VŘ - referent/referentka v přestupkovém oddělení v OSO ÚMČ Praha 8 z 23.4.2024
Volná pracovní místa
13.05.202428.05.2024

Upuštění od dražby - k.ú. Kolovraty, obec Praha, RD Kolovraty čp. 587, parc.č. 1263/4, 1263/61
Dražby
12345