Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.1234
Vystaveno od–doNázev a oblast
28.01.202209.03.2022

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Učitelská 1567-1585 dne: 9. 3. 2022
Přerušení dodávek energií
28.01.202212.02.2022

Pova - oznámení o uložení písemnosti
Odbor ekonomický
28.01.202216.03.2022

Dražba nemovité věci - k.ú. Votice, okres Benešov, obec Votice, parc.č. 1142/7
Dražby
28.01.202212.02.2022

rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Novostavba bytového domu"
Odbor územního rozvoje a výstavby
28.01.202209.03.2022

Konkurs - ZŠ a MŠ Ústavní
Odbor školství
28.01.202209.03.2022

Konkurs - ZŠ a MŠ Dolákova
Odbor školství
28.01.202209.03.2022

Konkurs - ZŠ Na Šutce
Odbor školství
27.01.202211.02.2022

výzva - vyjádření k odvolání: Nástavba a stavební úpravy nebytového objektu čp. 1109 k.ú. Kobylisy
Odbor územního rozvoje a výstavby
27.01.202211.02.2022

Rekonstrukce a přístavba obchodního domu Odra, Praha 8 Bohnice, komunikace a zpe: Rekonstrukce a pří
Odbor územního rozvoje a výstavby
27.01.202211.02.2022

rozhodnutí o umístění stavby: Obytný soubor Bohnice, Pekařova ulice (3. změna ÚR)
Odbor územního rozvoje a výstavby
27.01.202211.02.2022

rozhodnutí o umístění stavby: "Základní škola Březiněves"
Odbor územního rozvoje a výstavby
27.01.202214.02.2022

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení správy městské zeleně v OŽP ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
26.01.202204.03.2022

Konkurs - ZŠ a MŠ Na Beránku
Odbor školství
26.01.202210.02.2022

rozhodnutí - stavební povolení: Nástavba a stavební úpravy bytového domu za účelem změny v užívání n
Odbor územního rozvoje a výstavby
26.01.202202.03.2022

Dražba nemovité věci - k.ú. Troja, obec Praha, parc.č. 1116 - orná půda
Dražby
26.01.202211.02.2022

Rozhodnutí - U Invalidovny, Za Invalidovnou, natáčení, Roadrunner s. r. o.
Odbor dopravy
26.01.202203.02.2022

Veřejné 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8
Odbor kancelář starosty
25.01.202209.02.2022

Zahájení Ř - změna stavby před dokonč.: Úpravy, nástavba BD a přístavba výtahu , P. Slezáka č.p. 518
Odbor územního rozvoje a výstavby
25.01.202209.02.2022

oznámení stavebního záměru: Oprava stropních konstrukcí bytového domu
Odbor územního rozvoje a výstavby
25.01.202231.01.2022

Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci
Odbor právních služeb
25.01.202210.02.2022

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Velká Skála /viz situace/
Odbor dopravy
25.01.202210.02.2022

OOP - vyhrazené stání ul. Vratislavská, Jednotka SDH Praha 8
Odbor dopravy
25.01.202210.02.2022

Rozhodnutí, povolení záboru, zařízení staveniště, Pakoměřická, Dopravní inženýring Praha s.r.o.
Odbor dopravy
25.01.202210.02.2022

Stanovení přechodné úpravy, oprava plotu, Květinářská, Dopravní inženýring Praha s.r.o.
Odbor dopravy
24.01.202209.02.2022

Záměr pronajmout nebyt.prostory o výměře 85,77 m2 v objektu polik. Mazurská 484/2 parc. č. 1285/8...
Odbor správy majetku
24.01.202210.02.2022

Záměr pronajmout nebyt.prostory č. D260, o výměře 27,44 m2 v objektu polik. Mazurská 484/2 parc. ...
Odbor správy majetku
24.01.202207.02.2022

Konkursní řízení Mateřská škola Příborská, Praha 9 - Letňany
Odbor školství
24.01.202209.02.2022

Souhlasné stanovisko - úprava parkoviště Aquacentrum Šutka, PROZNAK Praha, s. r. o.
Odbor dopravy
24.01.202225.02.2022

Dražba souboru věcí nemovitých - k.ú. Libeň, parc.č. 981,982, 3771/4 - Bytový dům Praha-Libeň
Dražby
21.01.202230.03.2022

Dražba nemovité věci - k.ú. pro Stř. kraj, okr. Benešov, rod. rekr. Břežany 154, parc.č. 190, 765/3
Dražby
1234