Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.



12345678
Vystaveno od–doNázev a oblast
21.06.201809.07.2018

M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí potvrzeno: Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby
Magistrát hl. m. Prahy
21.06.201809.07.2018

M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí zrušeno, věc vrácena: Odvolání proti usnesení
Magistrát hl. m. Prahy
21.06.201809.07.2018

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: vsakovací zařízení
Odbor územního rozvoje a výstavby
21.06.201809.07.2018

Rozhodnutí, povolení záboru, Pernerova 11, kontejner, Pernerova SD s.r.o.
Odbor dopravy
21.06.201809.07.2018

Rozhodnutí, povolení záboru, Mirovická, umístění jeřábu, Radana Rulf Šafránková
Odbor dopravy
21.06.201823.07.2018

Usnesení RHMP k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb.hl.m.Prahy,tržní řád
Magistrát hl. m. Prahy
21.06.201809.07.2018

SŘ - Nikola Trčková - veřejná vyhláška
Odbor živnostenský a správních činností
21.06.201809.07.2018

Prodloužení výběrového řízení - referent/referentka v odd. sociální intervence a prevence v OSV
Volná pracovní místa
21.06.201809.07.2018

Prodloužení výběrového řízení - referent/referentka v oddělení společných povolení/řízení OÚRV
Volná pracovní místa
21.06.201809.07.2018

Prodloužení VŘ - referent/referentka v odd. územního rozhodování odboru územního rozvoje a výstavby
Volná pracovní místa
21.06.201809.07.2018

Prodloužení VŘ - referent/referentka v oddělení stavebního řádu odboru územního rozvoje a výstavby
Volná pracovní místa
20.06.201806.07.2018

záměr pronajmout garáž v ul. Křižíkova čp. 153 o výměře 16,79 m2
Odbor správy majetku
20.06.201823.07.2018

Výběrové řízení - referent stavebního odboru MÚ Odolena Voda
Magistráty, MČ a MÚ
20.06.201813.07.2018

Výběrové řízení o nájem bytu č. 2, Bínova 534/8, P8
Odbor správy majetku
20.06.201813.07.2018

Výběrové řízení o nájem bytu č. 13, Bínova 533/10, P8
Odbor správy majetku
20.06.201813.07.2018

Výběrové řízení o nájem bytu č. 13, Bínova 532/8, P8
Odbor správy majetku
20.06.201813.07.2018

Výběrové řízení o nájem bytu 20.6.2018 - souhrnná tabulka
Odbor správy majetku
20.06.201806.07.2018

Oznámení o místě uložení písemnosti pro: Martin Černý
Finanční úřady
20.06.201803.08.2018

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - fyzioterapie
Magistrát hl. m. Prahy
20.06.201803.08.2018

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - rehabilitační a fyzikální medicína
Magistrát hl. m. Prahy
20.06.201806.07.2018

záměr - pronájem části pozemku parc. č. 449/1, k. ú. Karlín, nájemce: M.S.Karlínská, s.r.o.
Odbor správy majetku
20.06.201806.07.2018

Souhlasné stanovisko - Do Rybníčků, oprava uliční vpusti + vozovky, CENTRAL GROUP a. s.
Odbor dopravy
20.06.201806.07.2018

Rozhodnutí - Thámova, Křižíkova, natáčení, FILM HUNTERS s. r. o.
Odbor dopravy
20.06.201806.07.2018

Rozhodnutí - U Libeňského pivovaru, pokládka optického kabelu, SUPTel a. s.
Odbor dopravy
20.06.201828.06.2018

Veřejné 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8
Odbor kancelář starosty
19.06.201805.07.2018

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: rekonstrukce kanalizace, ul. Klapkova, Praha 8
Odbor územního rozvoje a výstavby
19.06.201805.07.2018

Prodloužení vyhrazených parkovacích stání, MČ P8-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5
Odbor dopravy
19.06.201805.07.2018

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Bojasova, před č.p. 1243/2
Odbor dopravy
19.06.201805.07.2018

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, ZTP/P, Taussigova, před č.p. 1165/15
Odbor dopravy
18.06.201819.07.2018

Obec. závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
Magistrát hl. m. Prahy
12345678