Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.1234
Vystaveno od–doNázev a oblast
22.10.202020.11.2020

Výběrové řízení - na obsazení funkce Předseda komise pro projednávání přestupků
Magistráty, MČ a MÚ
22.10.202009.11.2020

Výběrové řízení - na obsazení funkčního místa účetní obce
Magistráty, MČ a MÚ
22.10.202009.11.2020

Vyrozumění - pokračování v řízení po přerušení: Trojská, č. akce 999365, Praha 8-PD a IČ
Odbor územního rozvoje a výstavby
22.10.202009.11.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Krynická, před č.p. 497/13
Odbor dopravy
22.10.202009.11.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Šaldova, před č.p. 476/9
Odbor dopravy
22.10.202009.11.2020

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa proZTP, K sadu /viz situace/
Odbor dopravy
22.10.202009.11.2020

Stanovení přech. úpr. provozu, staveništní doprava, Statková, Kostelecká, PROZNAK Praha
Odbor dopravy
22.10.202009.11.2020

Další užívíní vyhrazeného parkovaccího místa pro ZTP, Šimůnkova /NN271/
Odbor dopravy
22.10.202009.11.2020

Rozhodnutí - Kaizlovy sady,Sokolovská, Hybešova, U Invalidovny.. natáčení, Stillking Features
Odbor dopravy
22.10.202009.11.2020

stavební povolení: Šafránový domek
Magistráty, MČ a MÚ
21.10.202006.11.2020

Oznámení o uložení písemnosti pro: Olga Matiuk
Finanční úřady
21.10.202006.11.2020

Oznámení o uložení písemnosti pro: Iuliia Lokhina
Finanční úřady
21.10.202005.11.2020

Výběrové řízení - referent/referentka v přestupkovém oddělení odboru dopravy ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
21.10.202006.11.2020

Veřejná vyhláška: Změna v užívání části stavby ateliéru - jednotky č. 207 v 2.NP Polyfunkčního domu
Odbor územního rozvoje a výstavby
21.10.202006.11.2020

Rozhodnutí - V Zahradách,výkop pro optický kabel, TEMO-TELEKOMUNIKACE a. s.
Odbor dopravy
21.10.202006.11.2020

Rozhodnutí - Košťálkova, stavba kabelového vedení a dieselagregátu, VOLTCOM, spol. s r. o.
Odbor dopravy
21.10.202006.11.2020

Správní řízení TP - Charvát Jaromír (*1960) - veřejná vyhláška
Odbor občansko-správní
21.10.202006.11.2020

Rozhodnutí - Karlínské náměstí, Kočova, Přívorská, natáčení, DNA Prodution s. r. o.
Odbor dopravy
20.10.202005.11.2020

SŘ - TP, VISTA Usn. o opatrov. - ŤOUPALÍKOVÁ Alena (r. 1958)
Odbor občansko-správní
20.10.202021.12.2020

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
Správa služeb hlavního města Prahy
20.10.202005.11.2020

Veřejná vyhláška - nové úseky ZPS, průniková oblast P8.3 + P9.2
Odbor dopravy
20.10.202005.11.2020

Běžný dopis: Vybudování závor u bytového domu Hnězdenská 767/2b
Odbor územního rozvoje a výstavby
20.10.202005.11.2020

Rozhodnutí - Za Invalidovnou, U Invalidovny, natáčení, Stillking Features, s. r. o.
Odbor dopravy
20.10.202005.11.2020

Rozhodnutí - Na Florenci, natáčení, Stillking Features, s. r. o.
Odbor dopravy
20.10.202005.11.2020

Stanovení přech. úpr. provozu, stan COVID-19, U Polikliniky, MČ Praha 8
Odbor dopravy
20.10.202005.11.2020

Rozhodnutí, povolení záboru, ZS, Křižíkova (Florenc Gate), Dopravní inženýring Praha
Odbor dopravy
19.10.202012.11.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. K Ládví, Do Údolí, Ke Hřišti dne: 12. 11. 2020
Přerušení dodávek energií
19.10.202004.11.2020

Výběrové řízení - referent/referentka v odboru kancelář tajemníka ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
19.10.202004.11.2020

Rozhodnutí, povolení záboru, ZS, V Mezihoří, PROZNAK Praha s.r.o.
Odbor dopravy
19.10.202004.11.2020

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Výstavba veřejného vodovodu, dostavba splaškové kanalizace
Odbor územního rozvoje a výstavby
1234