Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.12345
Vystaveno od–doNázev a oblast
21.09.202103.11.2021

Dražba nemovité věci - k.ú. Dolní Chabry, obec Praha, parc.č. 187/1,5,59,125
Dražby
21.09.202107.10.2021

Záměr pronajmout nebyt.prostory o výměře 517,29 m2 v objektu polik. Mazurská 484/2 parc. č. 1285/...
Odbor správy majetku
21.09.202107.10.2021

Oznámení o uložení písemnosti pro: Tetiana Mynaylyuk
Finanční úřady
21.09.202107.10.2021

Rozhodnutí - povolení odstranění stavby: Odstranění objektu občanské vybavenosti č.p.344, K Ládví 4
Odbor územního rozvoje a výstavby
20.09.202115.10.2021

Prodloužení VŘ - referent/referentka v oddělení územního rozhodování v OÚRV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
20.09.202115.10.2021

Prodloužení VŘ - referent/tka v odd. stav.řádu v odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Prahy 8
Volná pracovní místa
20.09.202106.10.2021

Rozhodnutí - Ďáblická, výstavba splaškové kanalizační přípojky, Daniel Vácha
Odbor dopravy
20.09.202105.10.2021

Rozhodnutí - Kokořínská, oprava povrchu komunikace a uličních vpustí, J.i.P. dopravní značení s.r.o.
Odbor dopravy
20.09.202106.10.2021

Rozhodnutí - Křižíkova, Za Poříčskou bránou, Prvního pluku,Sokolovská..výměna regulátorů tlaku plynu
Odbor dopravy
20.09.202106.10.2021

Rozhodnutí - Hlaváčova, Binarova, rekonstrukce povrchů komunikací, ZS, Stavební Interiérové systémy
Odbor dopravy
20.09.202106.10.2021

Rozhodnutí - Prvního pluku, Za Poříčskou bránou, Křižíkova, natáčení, FILM MAKERS s. r. o.
Odbor dopravy
20.09.202106.10.2021

Rozhodnutí - U Prefy, rekonstrukce vodovodní přípojky, Daniel Vácha
Odbor dopravy
20.09.202106.10.2021

Upuštění od dražby 208/2018-N - parcela č. 3584/1, Líšeň č.p. 1171 - rod. dům
Dražby
20.09.202106.10.2021

Vyhláška doručení rozhodnutí: Bytového domu - nebytové jednotky č. 144/15 v 1.NP
Odbor územního rozvoje a výstavby
20.09.202106.10.2021

Rozhodnutí o umístění stavby: S - 143 221 Pod Písečnou, Trojská - nové kNN
Odbor územního rozvoje a výstavby
20.09.202106.10.2021

Rozhodnutí, povolení záboru, lešení, Štorchova, DD final s.r.o.
Odbor dopravy
20.09.202111.10.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Čertův Vršek 1428/4, 285/6, 142/8
Přerušení dodávek energií
16.09.202104.10.2021

Náhradní doručení rozhodnutí - Rechter: Přestavba Kokořínská - stavební úpravy dispozičního řešení
Odbor územního rozvoje a výstavby
16.09.202104.10.2021

Rozhodnutí o umístění stavby: Obytný soubor Nové Chabry - fáze H + I
Odbor územního rozvoje a výstavby
16.09.202129.10.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Křivenická 1016/19 dne: 5. 10. 2021
Přerušení dodávek energií
16.09.202105.10.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Křivenická 1016/19 dne: 5. 10. 2021
Přerušení dodávek energií
16.09.202104.10.2021

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Chotovická, před č.p. 1754/2
Odbor dopravy
16.09.202104.10.2021

Rozhodnutí - Pernerova, Malého, Jirsíkova, Vítkova, natáčení, FILM MAKERS s. r. o.
Odbor dopravy
15.09.202107.10.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Společná, Na Malém klínu: 7. 10. 2021
Přerušení dodávek energií
15.09.202106.10.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Na Dílcích, Na Malém klínu dne: 6. 10. 2021
Přerušení dodávek energií
15.09.202105.10.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Na Dílcích, Klínová, Společná dne: 5. 10. 2021
Přerušení dodávek energií
15.09.202104.10.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Na Štěpnici, Střelničná, Klínová .. dne: 4. 10. 2021
Přerušení dodávek energií
15.09.202101.10.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Na Štěpnici, Na Dílcích, Společná dne: 1. 10. 2021
Přerušení dodávek energií
15.09.202130.09.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Na Štěpnici, Společná dne: 30. 9. 2021
Přerušení dodávek energií
15.09.202101.10.2021

Oznámení o uložení zásilky - Marika Raby: Zahradní domek na parcele 1016/165, Čimice, Zaječická 11
Odbor územního rozvoje a výstavby
12345