Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.1234567
Vystaveno od–doNázev a oblast
24.05.201910.06.2019

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Trousilova, před č.p. 1106/5
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Batličkova /viz situace/
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Děčínská /viz situace/
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa proZTP, Bulovka, před č.p. 1462/10
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Poznaňská, před č.p. 444/15
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa proZTP, Štětínská, před č.p. 364/15
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Usnesení - zastavení řízení, nesplnění výzvy: Odstranění stávajícího přízemního objektu Na Úbočí 16
Odbor územního rozvoje a výstavby
24.05.201910.06.2019

Rozhodnutí - Kollárova, Křižíkova, natáčení, DNA Production s. r. o.
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Lešenská, před č.p. 536/5
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Rozhodnutí - K Haltýři, natáčení, DNA Production s. r. o.
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Žádost o další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Na pecích, před č.p. 638/6
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místo pro ZTP, Řešovská, před č.p. 494/16
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Lindavská /viz situace/
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Eledrova /viz situace/
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Třebenická, před č.p. 1284/4
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Pomořanská /viz situace/
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Pernerova, před č.p. 558/44
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Chabařovická, před č.p. 1327/13
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Nekvasilova /viz situace/
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Krosenská /viz situace/
Odbor dopravy
24.05.201911.06.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Ořechová 991, 1789, 954, 955 dne: 11.6.2019
Přerušení dodávek energií
24.05.201910.06.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Radomská, před č.p. 473/9
Odbor dopravy
24.05.201910.06.2019

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Krosenská, před č.p. 541/14
Odbor dopravy
24.05.201919.06.2019

Dražba movité věci - automobil KIA SOUL
Dražby
24.05.201910.06.2019

záměr - prodeje pozemku parc.č.626/119,k.ú.Čimice, kupující: Fisolta Property a.s.
Odbor správy majetku
23.05.201910.06.2019

Běžný dopis: Rekonstrukce a obnova plynové kotelny SOL Praha Troja
Odbor územního rozvoje a výstavby
23.05.201910.06.2019

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Doplnění veřejného osvětlení v ul. Farky, U Pentlovky
Odbor územního rozvoje a výstavby
23.05.201914.06.2019

Dražba movité věci - osobní automobil Ford Focus AC Kombi, barva bílá, první registrace 2009
Dražby
23.05.201910.06.2019

Rozhodnutí - Čimická, Třeboradická, Písečná, rekonstrukce horkovodu, Tittelbach Group s. r. o.
Odbor dopravy
23.05.201910.06.2019

M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí potvrzeno: Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby nazvan
Magistrát hl. m. Prahy
1234567