Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.123
Vystaveno od–doNázev a oblast
25.02.202115.03.2021

Rozhodnutí - Květnová, K Ovčínu, zařízení staveniště, vodovodní řad, ERMEX ENGINEERING,spol. s r. o.
Odbor dopravy
25.02.202115.03.2021

Rozhodnutí - Šenovská, Statková, napojení vody a kanalizace, Stavby ŠÍD s. r. o.
Odbor dopravy
24.02.202112.03.2021

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Ouholická /viz situace/
Odbor dopravy
24.02.202112.03.2021

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Sokolovská, před č.p. 86/97
Odbor dopravy
24.02.202112.03.2021

Oznámení - vrak Škoda Fabia, barva bílá, bez RZ, Křivenická
Odbor dopravy
24.02.202112.03.2021

VV- Haluska Miroslav - doručení rozhodnutí
Odbor občansko-správní
24.02.202112.03.2021

Veřejná vyhláška: Změna způsobu vytápění a přípravy teplé vody v bytovém domě
Odbor územního rozvoje a výstavby
24.02.202112.03.2021

Rozhodnutí - Křižíkova, Karlínské náměstí, Peckova, natáčení, FILM MAKERS s. r. o.
Odbor dopravy
24.02.202112.03.2021

Rozhodnutí - V Zahradách, Na Sypkém, obnova povrchu vozovky, Adéla Vlnová, DiS.
Odbor dopravy
23.02.202112.03.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Klíčanská čp. 465,461,1721,597,1784,1028 dne: 12.3.2021
Přerušení dodávek energií
23.02.202111.03.2021

Rozhodnutí - K Haltýři, Nad Vavrouškou, natáčení, FILM MAKERS s. r. o.
Odbor dopravy
22.02.202124.05.2021

Oznámení o možnosti vyzvednutí vozidla
Správa služeb hlavního města Prahy
22.02.202126.04.2021

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
Správa služeb hlavního města Prahy
22.02.202109.03.2021

Technická správa komunikací hl-ZarKom
Odbor dopravy
22.02.202110.03.2021

Rozhodnutí-stavby vodovodů,kanalizací: Výstavba veřejného vodovodu, splaškové kanalizace, Labuťka
Odbor územního rozvoje a výstavby
22.02.202125.03.2021

Usn. ZHMP č. 24/38 ze dne 18.2.2021 k návrhu obec.záv.vyhl o školských obvodech základních škol
Magistrát hl. m. Prahy
19.02.202108.03.2021

Nástavba a stavební úpravy nebytového objektu č.p. 1109 a č.p. 1872, Třeboradická 14 a 12a, Kobylisy
Odbor územního rozvoje a výstavby
18.02.202131.05.2021

Oznámení ČSÚ o konání sčítání LDB v roce 2021 v ČR
Odbor občansko-správní
18.02.202108.03.2021

Stavební úpravy, přístavba a nástavba bytového domu, Pobřežní 44, Karlín
Odbor územního rozvoje a výstavby
18.02.202108.03.2021

Pronájem pozemku parc. č. 2775/1, k.ú. Libeň - spol. BAUIQ a.s.
Odbor správy majetku
17.02.202105.03.2021

Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou - Abramiuk Elena
Finanční úřady
17.02.202105.03.2021

Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou - Khatamian Murad
Finanční úřady
17.02.202123.03.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Primátorská č.p.2508, č.p. 779,540, Primátorská ZBVO č.1335
Přerušení dodávek energií
17.02.202105.03.2021

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Kyselova NN4983
Odbor dopravy
17.02.202105.03.2021

Zahájení zjišťovacího řízení dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na živ. prostředí
Magistráty, MČ a MÚ
17.02.202119.03.2021

Veřejná vyhláška k HPS 2018 z přihlášeného pobytu - za odstranění komun. odpadů
Magistráty, MČ a MÚ
16.02.202118.05.2021

Oznámení o možnosti vyzvednutí vozidla
Správa služeb hlavního města Prahy
16.02.202117.03.2021

Dražba nemovitých věcí - kat.ú. Milovice nad Labem, parc.č. 1774/3, obec Milovice
Dražby
16.02.202108.03.2021

Oznámení o přerušení dodávky el.energie - ul. Rohanské nábřeží, U Nádražní lávky
Přerušení dodávek energií
16.02.202104.03.2021

Rozhodnutí - Za Vodárnou, Pod Vlastním krovem, Společná, Klínová...obnova kNN, Pronto Elektro Praha
Odbor dopravy
123