Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.



12
Vystaveno od–doNázev a oblast
25.01.202231.01.2022

Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci
Odbor právních služeb
25.01.202210.02.2022

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Velká Skála /viz situace/
Odbor dopravy
25.01.202210.02.2022

OOP - vyhrazené stání ul. Vratislavská, Jednotka SDH Praha 8
Odbor dopravy
25.01.202210.02.2022

Rozhodnutí, povolení záboru, zařízení staveniště, Pakoměřická, Dopravní inženýring Praha s.r.o.
Odbor dopravy
25.01.202210.02.2022

Stanovení přechodné úpravy, oprava plotu, Květinářská, Dopravní inženýring Praha s.r.o.
Odbor dopravy
24.01.202207.02.2022

Konkursní řízení Mateřská škola Příborská, Praha 9 - Letňany
Odbor školství
24.01.202209.02.2022

Souhlasné stanovisko - úprava parkoviště Aquacentrum Šutka, PROZNAK Praha, s. r. o.
Odbor dopravy
21.01.202207.02.2022

Veřejná vyhláška – návrh změny místní úpravy provozu, ul. Kokořínská
Odbor dopravy
21.01.202207.02.2022

Veřejná vyhláška – návrh změny místní úpravy provozu, ul. Ke Stírce, V12a,vjezd
Odbor dopravy
20.01.202204.02.2022

Mrg. Simona Makiese - Oznámení o místě uložení písemnosti
Odbor ekonomický
20.01.202204.02.2022

Pavol Hunka - Oznámení o místě uložení písemnosti
Odbor ekonomický
20.01.202204.02.2022

Daniel Herrman - Oznámení o místě uložení písmnosti
Odbor ekonomický
20.01.202207.02.2022

Rozhodnutí - Květnová, K Náměstí,výstavba kanalizace, vodovodu a plynovodu,Dopravní inženýring Praha
Odbor dopravy
20.01.202207.02.2022

OOP - ul. Na Sypkém, nemožnost průjezdu, B28
Odbor dopravy
20.01.202207.02.2022

Veřejná vyhláška - návrh změny místní úpravy provozu, ul. Eledrova/Feřtekova, V12c
Odbor dopravy
18.01.202203.02.2022

Návrh rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2022 a střednědobého výhledu MČ Praha 8 do roku 2027
Odbor ekonomický
18.01.202203.02.2022

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Kurkova, před č.p. 1212/2
Odbor dopravy
18.01.202203.02.2022

Správní řízení TP - Ing. Marek Došek - veřejná vyhláška
Odbor občansko-správní
17.01.202201.02.2022

Usnesení o zastavení řízení - AUSTIS-REAL, s.r.o.
Odbor životního prostředí
17.01.202202.02.2022

Rozhodnutí - Karlínské náměstí, NN5246, natáčení, Stillking Films, spol. s r. o.
Odbor dopravy
14.01.202231.01.2022

Rozhodnutí - Thámova, Pernerova, Nekvasilova, natáčení, ČESKÁ TELEVIZE
Odbor dopravy
14.01.202231.01.2022

Oznámení VV o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě
Odbor dopravy
13.01.202228.01.2022

Filip Randák - Oznámení o místě uložení písemnosti
Odbor ekonomický
12.01.202228.01.2022

Oznámení VV o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě
Odbor dopravy
12.01.202228.01.2022

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Ouholická /viz situace/
Odbor dopravy
12.01.202228.01.2022

Rozhodnutí - Křižíkova, natáčení, FILM HUNTERS s. r. o.
Odbor dopravy
12.01.202228.01.2022

Rozhodnutí - Řešovská, Eledrova, natáčení, Evolution Films, s. r. o.
Odbor dopravy
12.01.202228.01.2022

VV převzetí písemnosti o Povolení prodeje vozidla ve VD - Ford Mondeo, RZ: 5A0 2058
Odbor dopravy
12.01.202228.01.2022

OOP - ul. Přádova, V12c před vjezdem do garáží
Odbor dopravy
11.01.202227.01.2022

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Radomská NN3252
Odbor dopravy
12