Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
22.05.202002.06.2020

Exekuční příkaz - Skalský
Odbor ekonomický
14.05.202001.06.2020

Rozhonutí o prominutí MP z pobytu za období 1. 4. - 30. 6. 2020
Odbor ekonomický
07.02.201801.01.2029

Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Odbor ekonomický