Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.12
Vystaveno od–doNázev a oblast
24.09.202111.10.2021

Rozhodnutí - Pomořanská, natáčení, ETAMP FILM PRODUCTION spol. s r. o.
Odbor dopravy
24.09.202111.10.2021

OOP - k žádosti č.j. MCP8 001807/2021/2 na povolení stánkového prodeje vánočních kaprů na veřejném
Odbor dopravy
24.09.202111.10.2021

Rozhodnutí, povolení záboru, zařízení staveniště, Na žertvách, KATCHER, spol. s r.o.
Odbor dopravy
22.09.202108.10.2021

Návrh OOP MHMP - ul. V Holešovičkách, změna textu na E13
Odbor dopravy
22.09.202108.10.2021

Stanovení přech. úpr. provozu, odběrové místo COVID-19, U polikliniky, MČ Praha 8
Odbor dopravy
22.09.202108.10.2021

Rozhodnutí - Lešení, kontejner a stav. výtah Březinova
Odbor dopravy
22.09.202108.10.2021

Rozhodnutí, umístění zařízení staveniště, Ďáblická 16/32
Odbor dopravy
22.09.202108.10.2021

Rozhodnutí, povolení záboru, kontejner, Křižíkova 44, DAGETT 66, s.r.o.
Odbor dopravy
22.09.202108.10.2021

Rozhodnutí, povolení záboru, Signal festival 2021, Křižíkova, MČ Praha 8
Odbor dopravy
20.09.202106.10.2021

Rozhodnutí - Ďáblická, výstavba splaškové kanalizační přípojky, Daniel Vácha
Odbor dopravy
20.09.202105.10.2021

Rozhodnutí - Kokořínská, oprava povrchu komunikace a uličních vpustí, J.i.P. dopravní značení s.r.o.
Odbor dopravy
20.09.202106.10.2021

Rozhodnutí - Křižíkova, Za Poříčskou bránou, Prvního pluku,Sokolovská..výměna regulátorů tlaku plynu
Odbor dopravy
20.09.202106.10.2021

Rozhodnutí - Hlaváčova, Binarova, rekonstrukce povrchů komunikací, ZS, Stavební Interiérové systémy
Odbor dopravy
20.09.202106.10.2021

Rozhodnutí - Prvního pluku, Za Poříčskou bránou, Křižíkova, natáčení, FILM MAKERS s. r. o.
Odbor dopravy
20.09.202106.10.2021

Rozhodnutí - U Prefy, rekonstrukce vodovodní přípojky, Daniel Vácha
Odbor dopravy
20.09.202106.10.2021

Rozhodnutí, povolení záboru, lešení, Štorchova, DD final s.r.o.
Odbor dopravy
16.09.202104.10.2021

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Chotovická, před č.p. 1754/2
Odbor dopravy
16.09.202104.10.2021

Rozhodnutí - Pernerova, Malého, Jirsíkova, Vítkova, natáčení, FILM MAKERS s. r. o.
Odbor dopravy
15.09.202101.10.2021

Rozhodnutí, povolení záboru, jeřáb, Pernerova 43, IMOS Brno, a.s.
Odbor dopravy
15.09.202101.10.2021

Rozhodnutí, povolení záboru, Forum elektromobilita, Pernerova, Economia, a.s.
Odbor dopravy
15.09.202101.10.2021

Stanovení přech. úpr. provozu, volby do PSP ČR, U Meteoru, MČ Praha 8
Odbor dopravy
14.09.202130.09.2021

Rozhodnutí - vrak Opel Vectra, barva černá, RZ: 5A6 8417, Olštýnská
Odbor dopravy
14.09.202130.09.2021

Rozhodnutí, povolení záboru, jeřáb, Vřesová 680/13, Petr Oplustil
Odbor dopravy
14.09.202130.09.2021

Rozhodnutí, povolení záboru, ZS, betonpumpa, Křižíkova, Průmstav, a.s.
Odbor dopravy
14.09.202130.09.2021

Rozhodnutí - vrak Saab, barva modrá, RZ: HEZ980, Křivenická
Odbor dopravy
13.09.202129.09.2021

Rozhodnutí - Pod Havránkou, rozšíření distribuční soustavy NN, nová SS 201, F-ELEKTRO s. r. o.
Odbor dopravy
13.09.202129.09.2021

OOP - realizace bezbariérové úpravy chodníku, ul. Nad Okrouhlíkem, V12c
Odbor dopravy
13.09.202129.09.2021

Rozhodnutí - Pernerova, Vítkova, obnova a přeložka kVN - Negrelliho viadukt, VOLTCOM, spol. s r. o.
Odbor dopravy
10.09.202127.09.2021

Rozhodnutí o povolení záboru, umístění mobilního jeřábu, Šaldova, Metrostav a.s.
Odbor dopravy
10.09.202127.09.2021

Rozhodnutí - Thámova, U Polikliniky, natáčení, DNA Production s. r .o
Odbor dopravy
12