Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.12
Vystaveno od–doNázev a oblast
18.05.202203.06.2022

Rozhodnutí - Dvorní, Bolebořská,Tušimická, Obslužná..,rekonstrukce STL plynovodu + ZS, REVIS - Praha
Odbor dopravy
18.05.202203.06.2022

veřejná vyhláška - V Zahradách, řešení parkování
Odbor dopravy
17.05.202202.06.2022

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Pod Dlážděnkou /viz situace/
Odbor dopravy
17.05.202202.06.2022

Rozhodnutí - Na Žertvách, nové napájecí sloupy, elektrifikace linky 140, Dopravní inženýring Praha
Odbor dopravy
17.05.202202.06.2022

Rozhodnutí - Feřtekova, Eledrova, Ve Vrších, Bohnická, natáčení, DNA Production s. r. o.
Odbor dopravy
17.05.202202.06.2022

Rozhodnutí - Paláskova, rekonstrukce vodovodní přípojky + ZS, Pražské vodovody a kanalizace a. s.
Odbor dopravy
17.05.202202.06.2022

Rozhodnutí - Thámova, Pernerova, pokládka kabelů NN a VN, Pronto Elektro Praha, s. r. o.
Odbor dopravy
16.05.202201.06.2022

Rozhodnutí, povolení záboru, Vidím slyším chutnám svět, Binarova, MČ Praha 8
Odbor dopravy
16.05.202201.06.2022

Rozhodnutí, povolení záboru, Pivní slavnosti, Binarova, MČ Praha 8
Odbor dopravy
16.05.202203.06.2022

Rozhodnutí - Křižíkova, rekonstrukce povrchu chodníku a vozovky, PRŮMSTAV, a. s.
Odbor dopravy
16.05.202201.06.2022

Rozhodnutí - Učitelská, vodovodní a kanalizační přípojka, staveništní vjezd, Ing. Štěpán Marek
Odbor dopravy
16.05.202201.06.2022

Rozhodnutí o povolení záboru - nepodch. lešení, jeřáb, domíchávač betonu, Vacínova 425, REBOS
Odbor dopravy
12.05.202230.05.2022

Rozhodnutí - K Ďáblicům, Ládevská, Pod Křížem, úprava přechodu pro chodce, ZS, INPROS PRAHA a. s.
Odbor dopravy
11.05.202213.06.2022

MHMP - návrh OOP, ul. Na Hlavní, na úřední desku 30 dní
Odbor dopravy
11.05.202227.05.2022

Rozhodnutí o prodloužení záboru - podch. lešení, kontejner, jeřáb, V Zahradách 820, POVOLSTAV s.r.o.
Odbor dopravy
10.05.202226.05.2022

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Za vodárnou, před č.p. 1658/18
Odbor dopravy
10.05.202226.05.2022

Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Pakoměřická, před č.p. 608/21
Odbor dopravy
10.05.202226.05.2022

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Feřtekova, před č.p. 557/18
Odbor dopravy
10.05.202226.05.2022

Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro Štětínská, před č.p. 367/9
Odbor dopravy
10.05.202226.05.2022

Rozhodnutí o povolení záboru - lešení, ZS, Thámova 136, 246 Pernerova 136 , IMOS Brno, a.s.
Odbor dopravy
10.05.202226.05.2022

Rozhodnutí o prodloužení záboru, výtah - chodník, kontejner - vozovka, Sokolovská 107, APOKLEM
Odbor dopravy
10.05.202226.05.2022

OOP - povolení ZUK - Pobřežní - kulturní akce IPR
Odbor dopravy
10.05.202226.05.2022

Rozhodnutí, povolení záboru, Karlínský street food festival, Křižíkova, MČ Praha 8
Odbor dopravy
10.05.202226.05.2022

Rozhodnutí, povolení záboru, Dětský den, Karlínské nám. MČ Praha 8
Odbor dopravy
10.05.202226.05.2022

Veřejná vyhláška - ul. Lešenská, vjezd k MŠ, V12c
Odbor dopravy
10.05.202226.05.2022

Veřejná vyhláška - ul. Čimická, stání před přechodem
Odbor dopravy
10.05.202226.05.2022

Rozhodnutí - NN3229 při ul. Čimická, natáčení, Roadrunner s. r. o.
Odbor dopravy
10.05.202226.05.2022

Veřejná vyhláška - ul. Glowackého, příjezd k PPP, V12c
Odbor dopravy
09.05.202225.05.2022

Rozhodnutí, povolení záboru, Pivo a burger festival, Křižíkova, ZOCALO, s.r.o.
Odbor dopravy
09.05.202225.05.2022

Stanovení přech. úpr. provozu, odběrové místo COVID-19, U polikliniky, MČ Praha 8
Odbor dopravy
12