Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
16.12.201916.01.2020

Usn. ZHMP č. 12/49 ze dne 13.12.2019 k návrhu na vydání obecně záv. vyhl. o místním popl. z pobytu
Magistrát hl. m. Prahy
16.12.201916.01.2020

Usn. ZHMP č.12/51 ze dne 13.12.2019,k návrhu ubec.záv.vyhl.,kterou se mění obec.záv.vyhl.č.55/2000
Magistrát hl. m. Prahy
16.12.201916.01.2020

Usn. ZHMP č.12/50 ze dne 13.12.2019 k návrhu obec.záv.vyhl., kterou se mění obec.záv.vyhl.č.23/2003
Magistrát hl. m. Prahy
16.12.201916.01.2020

Usn. ZHMP č. 12/96 z 13.12.2019 k návrhu obec.záv.vyhl.,kterou se mění ovec.záv.vyhl.č.55/2000 Sb.
Magistrát hl. m. Prahy
16.12.201916.01.2020

Usn. ZHMP č. 12/52 z 13.12.2019, k návrhu obec.záv.vyhl.hl.m.Prahy o aktualizaci cenové mapy staveb.
Magistrát hl. m. Prahy
06.12.201914.01.2020

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn U 1004/01 a U 1244/01 vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
06.12.201914.01.2020

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání
Magistrát hl. m. Prahy
04.12.201920.12.2019

Oznámení o zah zjišťovacího řizení podle zákona č. 100/2001 sb. o posuzování vlivů na živ. prostředí
Magistrát hl. m. Prahy
04.12.201920.01.2020

Oznámení o společném jednání o návrzích změn ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
03.12.201915.01.2020

Žádost o zveřejnění Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2020
Magistrát hl. m. Prahy
03.12.201919.12.2019

M - dopis_MHMP: ÚR - Bytový dům Na Vlachovce, k.ú. Libeň mezi ul. Zanklova a Kubi
Magistrát hl. m. Prahy
29.11.201916.01.2020

Oznámení o společném jednání o návrhu změny U 933/02 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
04.11.201916.12.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - klinická psychologie
Magistrát hl. m. Prahy
04.11.201916.12.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - psychiatrie
Magistrát hl. m. Prahy