Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
26.05.202326.06.2023

Usn. ZHMP č. 4/60 ze dne 25.5.2023 k návrhu obec.záv.vyhl., kterou se mění obec.záv.vyhl. č. 55/2000
Magistrát hl. m. Prahy
22.05.202307.06.2023

M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí potvrzeno: Odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu, kterým
Magistrát hl. m. Prahy
18.05.202305.06.2023

Oznámení o uložení písemnosti pro: Josef Hejnák
Magistrát hl. m. Prahy
09.05.202314.06.2023

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3221/14 vlny 14 a VVURÚ
Magistrát hl. m. Prahy
09.05.202314.06.2023

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3205/14 vlny 14 a vyhodnocení vliv
Magistrát hl. m. Prahy
09.05.202314.06.2023

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3577/00 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
09.05.202326.06.2023

Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 a VVURU
Magistrát hl. m. Prahy