Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
07.06.202123.07.2021

Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V
Magistrát hl. m. Prahy
31.05.202107.07.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3126/12 a Z 3139/12 a VVURÚ
Magistrát hl. m. Prahy
31.05.202107.07.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav
Magistrát hl. m. Prahy
31.05.202107.07.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3813/00
Magistrát hl. m. Prahy
28.05.202128.06.2021

Usn. ZHMP č. 27/37 ze dne 27.5.2021 k návrhu obec.záv.vyhl,kterou se mění obec.záv.vyhl. č. 55/2000
Magistrát hl. m. Prahy
24.05.202130.06.2021

Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny Z3344/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP - opakované veřejné projednání
Magistrát hl. m. Prahy
11.05.202117.06.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00
Magistrát hl. m. Prahy