Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
14.09.202115.10.2021

Usn. ZHMP č. 29/101 ze dne 9.9.2021 k návrhu obec.záv.vyhl.,kterou se mění obec.záv.vyhl.č. 55/2000
Magistrát hl. m. Prahy
14.09.202115.10.2021

Usn. ZHMP č. 29/101 ze dne 9.9.2021 k návrhu obec.záv.vyhl.,kterou se mění obec.záv.vyhl. č. 55/2000
Magistrát hl. m. Prahy
14.09.202115.10.2021

Usn. ZHMP č. 29/101 ze dne 9.9.2021 k návrhu obec.záv.vyhl.,kterou se mění obec.záv.vyhl. č. 55/2000
Magistrát hl. m. Prahy
14.09.202115.10.2021

Usn. ZHMP č. 29/101 ze dne 9.9.2021 k návrhu obec.záv.vyhl.,kterou se mění obec.záv.vyhl. č. 55/2000
Magistrát hl. m. Prahy
14.09.202115.10.2021

Usn. ZHMP č. 29/101 ze dne 9.9.2021 k návrhu obec.záv.vyhl.,kterou se mění obec.záv.vyhl. č. 55/2000
Magistrát hl. m. Prahy
14.09.202115.10.2021

Usn. ZHMP č. 29/101 ze dne 9.9.2021 k návrhu obec.záv.vyhl.,kterou se mění obec.záv.vyhl. č. 55/2000
Magistrát hl. m. Prahy
08.09.202115.10.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
08.09.202115.10.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 28
Magistrát hl. m. Prahy
08.09.202115.10.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
08.09.202115.10.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
24.08.202130.09.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00
Magistrát hl. m. Prahy
24.08.202130.09.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29
Magistrát hl. m. Prahy
24.08.202130.09.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
Magistrát hl. m. Prahy
24.08.202130.09.2021

Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny Z 3321/19 vlny 19
Magistrát hl. m. Prahy
24.08.202130.09.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 26
Magistrát hl. m. Prahy
24.08.202130.09.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3432
Magistrát hl. m. Prahy