Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
18.01.202124.02.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
Magistrát hl. m. Prahy
13.01.202116.04.2021

Vyvěšení -žádost o součinnost ve věci převodu části pozemku parc. č. 583/50 k.ú. Libeň
Magistrát hl. m. Prahy
12.01.202118.02.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00
Magistrát hl. m. Prahy
12.01.202118.02.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
12.01.202118.02.2021

Oznámení o zahájeném řízení o vydání změn Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
12.01.202118.02.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
12.01.202118.02.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3061/10 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
12.01.202118.02.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
21.12.202021.01.2021

Usn. ZHMP č. 22/83 ze dne 18.12.2020 k návrhu obec.záv.vyhl.,kterou se mění obec.záv.vyhl.č.55/2000
Magistrát hl. m. Prahy
21.12.202021.01.2021

Usn. ZHMP č. 22/39 ze dne 17.12.2020 k návrhu obec.záv.vyhl,kterou se mění obec.záv.vyhl.č. 5/2011
Magistrát hl. m. Prahy
21.12.202021.01.2021

Usn. ZHMP č. 22/41 ze dne 17.12.2020 k návrhu obec.záv.vyhl. hl.m.Prahy o aktualizaci cenové mapy
Magistrát hl. m. Prahy
21.12.202027.01.2021

Opakované oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy
21.12.202027.01.2021

Opakované oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 ÚP SÚ HMP
Magistrát hl. m. Prahy