Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
15.03.201930.04.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - paliativní medicína
Magistrát hl. m. Prahy
13.03.201929.03.2019

M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí potvrzeno: odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby nazvan
Magistrát hl. m. Prahy
08.03.201923.04.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - psychiatrie
Magistrát hl. m. Prahy
04.03.201904.04.2019

Usn. ZHMP č. 4/51-Návrh obecně záv. vyhlášky o školských obvodech mateřských škol
Magistrát hl. m. Prahy
04.03.201904.04.2019

Usn. ZHMP č. 4/50-Návrh obecně záv. vyhlášky o školských obvodech základních škol
Magistrát hl. m. Prahy
04.03.201912.04.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - klinická osteologie
Magistrát hl. m. Prahy
01.03.201901.04.2019

Usn. ZHMP k návrhu obec. záv. vyhl., kterou se mění obec. záv. vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy
Magistrát hl. m. Prahy
22.02.201908.04.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - dermatovenerologie
Magistrát hl. m. Prahy
19.02.201902.04.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - fyzioterapie
Magistrát hl. m. Prahy
18.02.201929.03.2019

VŘ na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - alergologie a klinická imunologie
Magistrát hl. m. Prahy
18.02.201929.03.2019

VŘ na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - endokrinologie a diabetologie
Magistrát hl. m. Prahy
11.02.201925.03.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - přeprava pacientů neodkladné péče
Magistrát hl. m. Prahy
07.02.201921.03.2019

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - zubní lékařství
Magistrát hl. m. Prahy
07.02.201921.03.2019

VŘ na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - gynekologie a porodnictví - jednodenní péče
Magistrát hl. m. Prahy