Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
26.02.202402.04.2024

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje HMP a VVURÚ
Magistrát hl. m. Prahy
21.02.202408.03.2024

Stanovisko EIA "Stavba č. 44595 Lanovka Podbaba-Troja-Bohnice"
Magistrát hl. m. Prahy
15.02.202418.03.2024

Usn. RHMP č. 177 ze dne 12.2.2024 k návrhu nařízení hl.m.Prahy o zřízení přírod.pam. Cihelna v Bažan
Magistrát hl. m. Prahy
05.02.202412.03.2024

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3214 vlny 14 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
Magistrát hl. m. Prahy
04.02.202412.03.2024

Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
Magistrát hl. m. Prahy
04.02.202412.03.2024

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3083/00 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
Magistrát hl. m. Prahy
04.02.202412.03.2024

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 2984/09 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
Magistrát hl. m. Prahy
29.01.202429.02.2024

Usn. ZHMP č. 10/22 ze dne 25.1.2024 k návrhu obec.záv.vyhl. o školských obvodech základ. škol
Magistrát hl. m. Prahy