Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
14.05.202131.05.2021

Záměr pronajmout nebyt.prostory o výměře 76,92 m2 v objektu polik. Mazurská 484/2 parc. č. 1285/8...
Odbor správy majetku
12.05.202128.05.2021

Záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v ul. Sokolovská čp. 12 o výměře 387,59 m2
Odbor správy majetku
11.05.202125.05.2021

Záměr pronajmout dva obytné kontejnery na části pozemku parc. č. 1285/30, Troja
Odbor správy majetku
10.05.202127.05.2021

Záměr pronajmout nebyt.prostory o výměře 517,29 m2 v objektu polik. Mazurská 484/2 parc. č. 1285/...
Odbor správy majetku
30.04.202117.05.2021

záměr - Alena Diamantová, prodej pozemku parc.č. 881/222 (odd.z poz.p.č. 881/203), Čimice
Odbor správy majetku
29.04.202117.05.2021

Záměr - SCHNEDER Construction s.r.o.
Odbor správy majetku
07.01.202131.12.2030

ZÁSADY PRONAJÍMÁNÍ PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
Odbor správy majetku


Specifikace drobných oprav a běžné údržby bytů v majetku obce, tj. hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8
Odbor správy majetku


Zásady pronajímání bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Statutem hl. m. Prahy, v platném znění, do správy Městské části Praha 8
Odbor správy majetku