Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
15.10.202029.10.2020

Výběrové řízení o nájem bytu č. 89, Taussigova 1172/1 v Praze 8
Odbor správy majetku
15.10.202029.10.2020

Výběrové řízení o nájem bytu č. 79, Taussigova 1172/1 v Praze 8
Odbor správy majetku
13.10.202029.10.2020

Záměr pronajmout sklad v ul. Čimická čp 780 o výměře 500 m2
Odbor správy majetku
13.10.202029.10.2020

Záměr pronajmout sklad v ul. Mazurská čp 484 o výměře 14,59 m2
Odbor správy majetku
13.10.202029.10.2020

Záměr pronajmout kadeřnictví v ul. Mazurská čp 484 o výměře 36,41 m2
Odbor správy majetku
13.10.202029.10.2020

Záměr pronajmout lékařskou ordinaci v ul. Mazurská čp 484 o výměře 43,84 m2
Odbor správy majetku
02.01.202031.12.2020

ZÁSADY PRONAJÍMÁNÍ PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
Odbor správy majetku


Zásady postupu prodeje bytových domů oprávněným nájemcům bytů
Odbor správy majetku


Specifikace drobných oprav a běžné údržby bytů v majetku obce, tj. hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8
Odbor správy majetku


Zásady pronajímání bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Statutem hl. m. Prahy, v platném znění, do správy Městské části Praha 8
Odbor správy majetku