Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
27.07.202112.08.2021

záměr - pronájem částí pozemků v k. ú. Karlín (MUDI a.s.)
Odbor správy majetku
27.07.202112.08.2021

záměr - pronájem části pozemku p.č. 2236 v k. ú. Libeň (Mgr. Šátek)
Odbor správy majetku
15.07.202102.08.2021

Záměr pronajmout lékařskou ordinaci v ul. Nekvasilova čp 625 o výměře 58m2
Odbor správy majetku
15.07.202102.08.2021

Záměr pronajmout kancelář v ul. Vacínova čp 396 o výměře 42,3 m2
Odbor správy majetku
07.01.202131.12.2030

ZÁSADY PRONAJÍMÁNÍ PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
Odbor správy majetku


Specifikace drobných oprav a běžné údržby bytů v majetku obce, tj. hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8
Odbor správy majetku


Zásady pronajímání bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Statutem hl. m. Prahy, v platném znění, do správy Městské části Praha 8
Odbor správy majetku