Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
18.01.202103.02.2021

záměr - prodej pozemku parc.č. 827/370, Bohnice, kupující Roman Gaňo
Odbor správy majetku
13.01.202129.01.2021

záměr - Agentura CEZAA s.r.o.
Odbor správy majetku
11.01.202127.01.2021

Záměr pronajmout rychlé občerstvení v ul. Sokolovská čp. 120 o výměře 65,19 m2
Odbor správy majetku
07.01.202131.12.2030

ZÁSADY PRONAJÍMÁNÍ PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
Odbor správy majetku
05.01.202122.01.2021

Záměr pronajmout nebyt.prostory o výměře 14,43 m2 v objektu polik. Mazurská 484/2 parc. č. 1285/8...
Odbor správy majetku


Zásady postupu prodeje bytových domů oprávněným nájemcům bytů
Odbor správy majetku


Specifikace drobných oprav a běžné údržby bytů v majetku obce, tj. hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8
Odbor správy majetku


Zásady pronajímání bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Statutem hl. m. Prahy, v platném znění, do správy Městské části Praha 8
Odbor správy majetku