Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
19.06.201905.07.2019

Záměr pronajmout sklad v ul. Pernerova čp. 288 o výměře 56,59 m2
Odbor správy majetku
11.06.201927.06.2019

záměr - pronájem NP v objektu čp.484 Mazurská 2,k.ú.Troja, nájemce: OKB Lab, a.s.
Odbor správy majetku
07.01.201931.12.2019

ZÁSADY PRONAJÍMÁNÍ PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
Odbor správy majetku


Zásady postupu prodeje bytových domů oprávněným nájemcům bytů
Odbor správy majetku


Specifikace drobných oprav a běžné údržby bytů v majetku obce, tj. hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8
Odbor správy majetku


Zásady pronajímání bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Statutem hl. m. Prahy, v platném znění, do správy Městské části Praha 8
Odbor správy majetku