Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.1234
Vystaveno od–doNázev a oblast
27.09.202113.10.2021

Zrušení dražby movité věci - automobil Škoda 105L, RZ SYC 2396, barva hnědá-pastel, rok výroby 1987
Dražby
27.09.202113.10.2021

Nařízení Státní veterinární správy - čj. SVS/2021/072447-A
Magistrát hl. m. Prahy
27.09.202113.10.2021

Rozhodnutí o umístění stavby: Stavební úpravy a nástavba bytového domu Primátorská č.p. 296, Libeň
Odbor územního rozvoje a výstavby
27.09.202112.11.2021

Konkurs - ZŠ a MŠ Na Beránku
Odbor školství
24.09.202111.10.2021

Rozhodnutí - Pomořanská, natáčení, ETAMP FILM PRODUCTION spol. s r. o.
Odbor dopravy
24.09.202111.10.2021

OOP - k žádosti č.j. MCP8 001807/2021/2 na povolení stánkového prodeje vánočních kaprů na veřejném
Odbor dopravy
24.09.202111.10.2021

Rozhodnutí - stavební povolení: Stavební úpravy a nástavba bytového domu Nad Rokoskou 57/2
Odbor územního rozvoje a výstavby
24.09.202111.10.2021

Rozhodnutí, povolení záboru, zařízení staveniště, Na žertvách, KATCHER, spol. s r.o.
Odbor dopravy
23.09.202126.10.2021

Dražba nemovité věci - k.ú. Troja, obec Praha, parc.č. 1116 - orná půda
Dražby
23.09.202111.10.2021

záměr - výpůjčka AGIOS, s.r.o. (předzahrádka Krakov)
Odbor správy majetku
22.09.202108.10.2021

Návrh OOP MHMP - ul. V Holešovičkách, změna textu na E13
Odbor dopravy
22.09.202115.10.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Na Štěpnici 1640-1647 dne: 15. 10. 2021
Přerušení dodávek energií
22.09.202114.10.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Na Štěpnici 1640-1647 dne: 14. 10. 2021
Přerušení dodávek energií
22.09.202112.10.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Na Štěpnici 1640-1647 dne: 12. 10. 2021
Přerušení dodávek energií
22.09.202111.10.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Na Malém klínu 1785-1787 dne: 11. 10. 2021
Přerušení dodávek energií
22.09.202108.10.2021

Stanovení přech. úpr. provozu, odběrové místo COVID-19, U polikliniky, MČ Praha 8
Odbor dopravy
22.09.202108.10.2021

Rozhodnutí - společné povolení (U+S): River City Prague - Landscaping
Odbor územního rozvoje a výstavby
22.09.202108.10.2021

Rozhodnutí - Lešení, kontejner a stav. výtah Březinova
Odbor dopravy
22.09.202108.10.2021

Rozhodnutí, umístění zařízení staveniště, Ďáblická 16/32
Odbor dopravy
22.09.202108.10.2021

Rozhodnutí, povolení záboru, kontejner, Křižíkova 44, DAGETT 66, s.r.o.
Odbor dopravy
22.09.202108.10.2021

Rozhodnutí, povolení záboru, Signal festival 2021, Křižíkova, MČ Praha 8
Odbor dopravy
22.09.202130.09.2021

Veřejné 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8
Odbor kancelář starosty
21.09.202103.11.2021

Dražba nemovité věci - k.ú. Dolní Chabry, obec Praha, parc.č. 187/1,5,59,125
Dražby
21.09.202107.10.2021

Záměr pronajmout nebyt.prostory o výměře 517,29 m2 v objektu polik. Mazurská 484/2 parc. č. 1285/...
Odbor správy majetku
21.09.202107.10.2021

Oznámení o uložení písemnosti pro: Tetiana Mynaylyuk
Finanční úřady
21.09.202107.10.2021

Rozhodnutí - povolení odstranění stavby: Odstranění objektu občanské vybavenosti č.p.344, K Ládví 4
Odbor územního rozvoje a výstavby
20.09.202115.10.2021

Prodloužení VŘ - referent/referentka v oddělení územního rozhodování v OÚRV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
20.09.202115.10.2021

Prodloužení VŘ - referent/tka v odd. stav.řádu v odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Prahy 8
Volná pracovní místa
20.09.202106.10.2021

Rozhodnutí - Ďáblická, výstavba splaškové kanalizační přípojky, Daniel Vácha
Odbor dopravy
20.09.202105.10.2021

Rozhodnutí - Kokořínská, oprava povrchu komunikace a uličních vpustí, J.i.P. dopravní značení s.r.o.
Odbor dopravy
1234