Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
05.03.202122.03.2021

Běžný dopis: Nástavba a stavební úpravy rodinného domu
Odbor územního rozvoje a výstavby
05.03.202122.03.2021

Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: Bytové domy ČECHIE
Odbor územního rozvoje a výstavby
05.03.202122.03.2021

Rozhodnutí - stavební povolení: revitalizace - bytového domu Praha 8,Střížkov č.p. 452, Roudnická 20
Odbor územního rozvoje a výstavby
05.03.202122.03.2021

Usnesení - zastavení řízení: Bytový dům Kobylisy, ulice Pod Hliništěm
Odbor územního rozvoje a výstavby
04.03.202122.03.2021

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Optické připojení lokality Libeň, Praha 8 - I. etapa
Odbor územního rozvoje a výstavby
04.03.202122.03.2021

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Optické připojení lokality Libeň, Praha 8 - II. etapa
Odbor územního rozvoje a výstavby
04.03.202122.03.2021

Oznámení zahájení stavebního řízení - veřejná vyhláška: Revitalizace parku Dlážděnka, Praha 8
Odbor územního rozvoje a výstavby
03.03.202119.03.2021

Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Ďáblická, úsek K Lomu - U Parkánu, Praha 8, č. akce 1000029
Odbor územního rozvoje a výstavby
24.02.202112.03.2021

Veřejná vyhláška: Změna způsobu vytápění a přípravy teplé vody v bytovém domě
Odbor územního rozvoje a výstavby
22.02.202110.03.2021

Rozhodnutí-stavby vodovodů,kanalizací: Výstavba veřejného vodovodu, splaškové kanalizace, Labuťka
Odbor územního rozvoje a výstavby
19.02.202108.03.2021

Nástavba a stavební úpravy nebytového objektu č.p. 1109 a č.p. 1872, Třeboradická 14 a 12a, Kobylisy
Odbor územního rozvoje a výstavby
18.02.202108.03.2021

Stavební úpravy, přístavba a nástavba bytového domu, Pobřežní 44, Karlín
Odbor územního rozvoje a výstavby