Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
12.07.201929.07.2019

Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: Obnova vodovodních řadů v ulici Klapkova
Odbor územního rozvoje a výstavby
12.07.201929.07.2019

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Revitalizace bytového domu
Odbor územního rozvoje a výstavby
11.07.201929.07.2019

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: UR Napojení Butterfly na síť EK Vodafone - Invalidovna
Odbor územního rozvoje a výstavby
11.07.201929.07.2019

Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Obytný soubor NOVÉ CHABRY - FÁZE F a G
Odbor územního rozvoje a výstavby
11.07.201929.07.2019

Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: Rekonstrukce ČSOV v ulici Chřibská, Ďáblice
Odbor územního rozvoje a výstavby
10.07.201926.07.2019

Usnesení - prodloužení lhůty k provedení úkonu: ZŠ a MŠ Petra Strozziho - Nový učebnový pavilon
Odbor územního rozvoje a výstavby
10.07.201926.07.2019

Výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení: Rekonstrukce pěších cest v ulici Třeboradická
Odbor územního rozvoje a výstavby
08.07.201924.07.2019

Usnesení - prodloužení lhůty: Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra
Odbor územního rozvoje a výstavby
01.07.201917.07.2019

Veřejná vyhláška: Stavební úpravy terasy ve 12. NP bytového domu Hnězdenská 6
Odbor územního rozvoje a výstavby
01.07.201917.07.2019

Veřejná vyhláška: Stavební úpravy nebytového prostoru v 1.NP bytového domu Famfulíkova 6
Odbor územního rozvoje a výstavby