Dětských psychologů je nedostatek, vnímají to rodiče i školy

Ordinace dětských a dorostových psychologů se začaly plnit s návratem dětí do školních lavic. Odborníků je ale nedostatek, proto ambulantní klinika NEO Centrum v Libni nabídla služby svých terapeutů třinácti středním a patnácti základním školám v osmé městské části.

NEO Centrum pracuje s dětmi od třinácti let. Právě rodiče dětí a teenagerů se na odborníky nejčastěji obracejí s úzkostmi, sebepoškozováním či dokonce s pokusy o sebevraždu. Výjimkou nejsou panické ataky, hledání vlastní identity (včetně té genderové), problémy s vrstevníky, sourozenci v rodině, projevující se poruchami chování, experimentováním s návykovými látkami, poruchami příjmu potravy či právě zmíněným sebepoškozováním. „Jen u nás stoupl za poslední půlrok počet nezletilých zájemců o terapii o třetinu oproti celému loňskému roku. Posílili jsme proto tyto služby a můžeme tak nabídnout volnou kapacitu. Škola je často pro děti největším stresorem, který jejich duševní stav zhoršuje. A nemusí to nutně znamenat, že je ta škola nějak špatná – prostě je to prostředí, kde je vyšší tlak na výkon nejen v akademické, ale i v sociální oblasti. Naší výhodou je spolupracující multioborový tým. V případě nezletilých klientů nepracujeme jen individuálně, ale spolupracujeme samozřejmě s celou rodinou,” upřesňuje Mgr., MgA. Markéta Čermáková, ředitelka ambulantní kliniky NEO Centrum (www.neocentrum.cz). NEO Centrum spolupracuje také s Linkou bezpečí a s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8 jedná o spolupráci při vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence rizikového chování.

Podle údajů České asociace pro psychoterapii dosahuje léčba u psychoterapeuta průměrně úspěšnost až 72 %. Důležitá je rychlá pomoc. Podle Národního ústavu pro duševní zdraví totiž až tři čtvrtiny duševních onemocnění propukají před 18. rokem, polovina pak už před 15. narozeninami.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Dětských psychologů je nedostatek, vnímají to rodiče i školyZveřejněno: 22.09.2022