Dobrovolnictví v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Chcete se stát dobrovolníkem a trávit volný čas smysluplně? Zapojte se do dobrovolnického programu Psychiatrické nemocnice Bohnice!
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR.

V rámci zvyšování kvality poskytované péče nabízí PN Bohnice našim pacientům možnost využít služby Dobrovolnického centra PNB prostřednictvím dobrovolníků.

Hlavním posláním dobrovolnického programu je psychosociální podpora pacientů nemocnice během hospitalizace.

Dobrovolnický program je v současné době zapojen do projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kdo je dobrovolník?
Dobrovolník je osoba, která bez nároku na finanční odměnu věnuje svůj volný čas a energii ve prospěch pacientů a klientů nemocnice.

Jaká je náplň dobrovolnické činnosti?
Dobrovolník zpříjemňuje čas pacientům během hospitalizace nejrůznějšími činnostmi např. společným hraním her, čtením, povídáním, sportovně-kulturními a vzdělávacími aktivitami, doprovázením na úřady, k lékaři či na bohoslužby, společnými procházkami v areálu  nemocnice a v blízkém okolí a mnoho dalších aktivit.

Jak vybíráme dobrovolníky?
Dobrovolník je před uzavřením spolupráce důkladně vybrán, proškolen a seznámen s dobrovolnickým programem a chodem nemocnice koordinátorem dobrovolnictví.

Jak často dochází dobrovolník na oddělení?
Dobrovolník obvykle dochází na oddělení pravidelně jednou týdně na jednu až dvě hodiny.

Koho můžete kontaktovat?
V případě zájmu o spolupráci s dobrovolníky
kontaktujte koordinátora dobrovolnictví.

Více informací zde:
https://bohnice.cz/lecba/dobrovolnictvi/
Luboš Chlad, DiS.
Dobrovolnické centrum (odd. č. 4 / 1. patro)
Tel.: 284 016 678
E- mail: lubos.chlad@bohnice.cz


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Dobrovolnictví v Psychiatrické nemocnici Bohnice
Zveřejněno: 08.09.2022