Informace o zpracování osobních údajů – odbor životního prostředí (OŽP)

Součástí OŽP jsou:Ke zpracování osobních údajů dochází zejména na základě těchto právních předpisů:
 • zákon č. 334/1992., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

Popis činnosti – viz organizační řád (PDF, 1,2 MB)


Bližší informace je možné nalézt v tzv. Záznamech o činnosti zpracování.
 • Odbor životního prostředí GDPR  (PDF, 259 kB)

  22.05.2020
  Záznam o činnostech zpracování dle GDPR – ochrana osobních údajů – odbor životního prostředí


Související

Aktualizováno: 22.05.2020