Jabloňka

Ukázat na mapě (Google mapy)

Toto chráněné území zaujímá nepřístupné skalní stěny tzv. „Černé skály“ mezi Pelc-Tyrolkou a vyústěním Trojské ulice do údolí Vltavy. Jsou tvořeny prvohorními ordovickými usazeninami z období zhruba před 490 miliony let. Na příkrých stěnách roste teplomilné společenstvo rostlin a keřů společně se  stepními rostlinami, které se dochovaly proto, že skály nebyly nikdy zalesněny, čímž se staly posledním útočištěm světlomilných rostlin, které na území Čech rostly v některých klimatických obdobích čtvrtohor.

Vyskytuje se zde pelyněk pontický, chráněná tařice skalní, kostřava walliská, kostřava žlábkovitá, kavyly a smělek štíhlý.