Kam s ním? Vánoční strom nepatří do kontejneru

Vánoční stromek na zámkuVánoční období končí tradičně svátkem Tří králů, a to je také čas, kdy lidé ve větší míře začínají odstrojovat své vánoční stromky.  Kam s ním? Otázka, kterou si kladl nejenom Jan Neruda, ale kterou si každoročně pokládá mnoho Pražanů a také obyvatel Prahy 8, když přemýšlí, jak se zbavit vysloužilého vánočního stromku. Máme pro Vás dobrou zprávu, těch možností je několik.

Vánoční stromky lze volně odkládat vedle venkovních nádob na směsný komunální odpad. Pracovníci úklidových služeb je pak odvážejí při pravidelném svozu.

Další z možností, kam vysloužilé vánoční stromky odevzdat, jsou sběrné dvory hlavního města Prahy. V naší městské části je to sběrný dvůr v ulici Štorchova v Libni. V neposlední řadě můžete využít kompostárnu v Praze 10 v Malešicích.

Na území Karlína a v nemovitostech, které mají sběrné nádoby na směsný komunální odpad umístěny v domovním vybavení (dvoře, v chodbě) domluvil odbor životního prostředí s IPODECem, že mohou obyvatelé  odkládat vánoční stromky k nejbližším separačním stanovištím (papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovy) odkud budou svezeny.

Kam určitě vánoční stromy nepatří, jsou kontejnery na směsný komunální odpad, kde by rozložité větve zbytečně zabíraly velké množství místa. Stromy také nepatří k popelnicím na směsný komunální odpad umístěným ve vnitroblocích ani na stanoviště pro tříděný odpad.

Vyhozené vánoční stromky nakonec končí u odběratelů, kteří je zpracovávají, a dochází tak k jejich dalšímu využití. Typicky jsou stromky použity na palivo, či jsou rozřezány na štěpku a putují do kompostu. 


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 05.01.2018