Kaple bývalého vojenského hřbitova

Katastrální území Karlín
(V areálu ČKD, Pernerova ulice, kulturní památka)
Ukázat na mapě

Čtvercová kaple s okrouhlým presbytářem byla postavena roku 1753. Situována je přibližně uprostřed jižní hřbitovní zdi někdejšího vojenského hřbitova, založeného v sousedství původního hřbitova Invalidovny a zrušeného na přelomu 19. a 20. století. Interiér kaple je zaklenut plackami a vyzdoben už sotva viditelnou freskovou malbou, představující české patrony a Korunování P. Marie. Členění průčelí odpovídá přelomu pozdního baroka a raného klasicismu. Je zakončeno segmentovým štítem, v jejímž vrcholu je střešní vížka čtvercového půdorysu se zkosenými nárožími a korunovanou nízkou bání. Přímo v kapli byl dočasně pohřben i pruský generál G. J. Scharnhorst, který zemřel v Praze cestou do Vídně, kde měl získat Rakousko ke koalici proti Napoleonovi. V r. 1787 byl v těsném sousedství vojenského hřbitova založen ještě hřbitov evangelický, kde byl pochován i Pavel Josef Šafařík. Také tento hřbitov byl zrušen současně s vojenským.

Kaple býv. vojenského hřbitova