Místní Agenda 21


Aktuality místní Agendy 21

1 2 3 4 5  > 
 • Osmička komunitně kompostuje

  16.03.2018
  O komunitní kompostování je v MČ Praha 8 velký zájem. Do projektu Spolu8bio, který realizuje MČ Praha 8 společně se spolkem Ekodomov, se přihlásilo více než 90 zájemců. V rámci pilotního projektu poskytne MČ Praha 8 prozatím 5 kompostérů do 5 oblastí: Karlína, Libně, Bohnic a Troje, Kobylis a Čimic.
 • Brožury Zdravé město a místní Agenda 21

  15.03.2018
  MČ Praha 8 vydala dvě brožury v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“, které jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí České republiky www.mzp.cz, www.sfzp.cz.
 • Praha 8 vyhlásila mikrogranty na veřejné prostranství

  12.03.2018
  Od 8. března je zveřejněna výzva a podmínky pro poskytnutí mikrograntu na veřejné prostranství. Systém pro zpracování žádostí se nezměnil, žadatelé budou moci podávat své žádosti od 9. dubna až do 11. června 2018.
1234>

Akce a projekty

1 2 3 4 5  > 
 • Komunitní kompostování Spolu8bio

  16.01.2018
  MČ Praha 8 zahajuje pilotní projekt komunitního kompostování Spolu8bio pod záštitou radní Hany Matoušové. V rámci projektu nabízíme občanům možnost třídit biomateriál z domácností. Komunitní kompostování je spontánní aktivita lidí, kteří mají zájem využít kompostovatelný biomateriál z vlastní domácnosti pro výrobu kompostu.
 • Bezpečná cesta do školy

  20.07.2017
  Cílem programu „Bezpečná cesta do školy“ je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, bez nutného doprovodu dospělých.
1234>

Kampaně

1 2 3 4 
 • Den Země

  14.03.2017
  Kampaň Den Země je věnována především planetě Zemi a otázkám spojených s ochranou životního prostředí. Slaví se celosvětově již od 70. let 20. století se snahou upozorňovat na špatné chování spotřebitelů a vlád s cílem vzdělávání veřejnosti ve správných ekologických návycích.
 • Praha 8 získala ocenění Skokan roku

  09.12.2016
  Národní síť Zdravých měst ČR pořádala 1. prosince 2016 výroční konferenci „Udržitelné město“, na které byla městská část Praha 8 oceněna cenou „Skokan roku“ za realizaci místní Agendy 21.
1234