MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI NAUTIS má volná místa

Chcete pro své děti inspirativní prostředí, které jim rozšíří obzory a přirozeně naučí toleranci? V naší mateřské škole máme volná místa.
 • jednotřídní mateřská škola s kapacitou 12 dětí
 • věkově smíšená třída – několik míst určeno pro děti s poruchami autistického spektra (PAS) – kapacita míst naplněna
 • vzdělávání podle školního vzdělávacího plánu „Mámo, táto, chystáme se do světa“ vypracovaného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro PV dle MŠMT
 • kvalifikovaný pedagogický personál
 • prostor pro individuální vzdělávání
 • podpora asistentů pedagoga ve třídě
 • zvláštní důraz je kladen na rozvíjení komunikační schopnosti, schopnosti sociální interakce a rozvíjení okruhu zájmů a her

Kontakty:
Webové stránky: ms.nautis.cz
E-mail: skolka@nautis.cz
Tel.: 774 757 820; 776 163 960
Adresa: Zenklova 37, Praha 8 – Libeň, 180 00
(budova libeňské Sokolovny, vchod z levého boku budovy)


PROGRAM:
 • didaktické činnosti zaměřené na rozvoj komunikačních a poznávacích schopností
 • individuální práce u stolu
 • skupinové činnosti, spolupráce
 • 1x týdně muzikoterapie
 •  výtvarné a pracovní činnosti
 •  pohybové chvilky, 2x týdně pohybové aktivity v tělocvičně
 •  výlety a aktivity na zajímavá místa v průběhu roku

PROVOZ MŠ:
pondělí–čtvrtek 7.30–16.00 hodin
pátek 7.30–15.00 hodin

PLATBY:
každodenní docházka 6.000 Kč/měsíčně
nebo
10.000 Kč měsíčně za 1. dítě + sourozence
jeden den docházky 550 Kč/den
nebo
1.000 Kč denně za 1 dítě + sourozence 
stravné dopolední 65 Kč/den; celodenní 80 Kč/den


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mohlo by vás také zajímat


 

Zveřejněno: 22.09.2020