Nespokojenost se zdravotní péčí lékaře – stížnost

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

  1. U poskytovatele zdravotních služeb (např. vedoucí lékař, primář oddělení, ředitel).

  2. U příslušného orgánu státní správy, který vydal rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
    Magistrát hlavního města Prahy –> Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

  3. U České lékařské komory
    U České stomatologické komory

  4. U zdravotní pojišťovny, pokud má s příslušnou nemocnicí či lékařem uzavřenou smlouvu.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

--- neuvedeno ---

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádné formuláře nejsou nutné.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Žádné.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů