Občané diskutovali na Veřejném fóru v Praze 8

Veřejné fórum 2016Ve středu 25. května 2016 uspořádala MČ Praha 8 v Kulturním domě Ládví první Veřejné fórum, na kterém se potkali politici a zástupci ÚMČ s občany Prahy 8. Obyvatelé Prahy 8, kterých nakonec dorazilo více než stovka, mohli mimo jiné diskutovat se starostou Romanem Petrusem, místostarosty Petrem Vilgusem a Alenou Borhyovou, s radními Annou Kroutil, Danou Blahunkovou a dalšími politiky.

„V minulém roce přijalo zastupitelstvo usnesení, kterým jsme zahájili realizaci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pod patronací Národní sítě Zdravých měst ČR. Z tohoto důvodu pořádáme také tato diskuzní setkání, aby nám sami obyvatelé MČ ukázali, co chtějí v Praze 8 zlepšit a na jakou oblast se máme více zaměřit,“ uvádí místostarosta Petr Vilgus, v jehož gesci je mimo jiné i strategický rozvoj. Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 má za cíl ve spolupráci s veřejností, neziskovým a soukromým sektorem zvyšovat kvalitu života obyvatel v rámci principů udržitelného rozvoje.

Na Veřejné fórum přišlo v průběhu večera celkem 101 občanů, kteří diskutovali u jednotlivých tematicky zaměřených stolů. Všechny podněty, rady a připomínky byly zapsány a na základě společného hlasování prioritně seřazeny. Následně, v červnu tohoto roku, proběhne sociologický průzkum, v rámci kterého se budou moci občané k předloženým připomínkám z Veřejného fóra vyjádřit. Na stránkách městské části www.praha8.cz budou mít občané také možnost o podnětech z Veřejného fóra hlasovat.

„Veřejné fórum jsme pořádali poprvé a budeme ho každoročně opakovat. Pokud bude třeba některé podněty s občany více prodiskutovat, nebo je lépe objasnit, pozveme občany ke kulatému stolu,“ doplňuje místostarosta Petr Vilgus a dodává: „Nejvíce doporučení jsme dostali k oblastem dopravy a životního prostředí, které obecně patří k oblastem, jež občany nejvíce zajímají.“ 

Vedení městské části Praha 8 se bude všemi podněty řádně zabývat a některé z nich budou také zařazeny do vznikajícího Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 pro období 2017 – 2026.

Veřejné fórum 2016 Veřejné fórum 2016 Veřejné fórum 2016 Veřejné fórum 2016 Veřejné fórum 2016 Veřejné fórum 2016 Veřejné fórum 2016 Veřejné fórum 2016 Veřejné fórum 2016


Seznam nejdůležitějších podnětů / připomínek u tematicky zaměřených stolů: 

STŮL Školství, volný čas, sport, cestovní ruch    
•Výstavba víceúčelové haly kolektivních sportů 
•Vybudovat více kulturních zařízení v Libni, Ládví, podpora místních kulturních aktivit

STŮL Životní prostředí  
•Výsadba stromů – náhrada za vykácené
•Údržba zeleně – neodbornost x výsledek práce, hluk nadměrnou častou údržbou

STŮL Doprava, parkování, stav komunikací      
•Uzavřít komunikaci Trojskou od stanice Hercovka pro stanici Trojská do půli června 2016 (dle slibu radního pana Šaška)
•Zahloubit ulici V Holešovičkách + pokračování tunelu Blanka na sever Prahy

STŮL Sociální oblast, bezpečnost, zdraví obyvatel  
•Prezentace sociálních služeb (staré weby, informační systém)
•Problematika bezdomovectví a drogově závislých na exponovaných místech

STŮL Rozvoj městské části, bydlení, podnikání, investice      
•Nezahušťovat současnou zástavbu na sídlištích – zachování zeleně
•Dbát na průjezdnost cyklopruhů – cyklostojany např. v Bohnicích

STŮL Občan a úřad, informovanost, služby občanům      
•Vytvořit katalog služeb poskytovaných úřadem
•Zlepšit informovanost občanů o činnostech a službách jednotlivých odborů úřadu

STŮL mladých a jejich názory
•Zkvalitnit spolupráci mezi základními a středními školami (exkurze, příprava na přechod na SŠ, i z MŠ na ZŠ)
•Zajistit stravu pro speciální diety dětí ve školách (např. bezlepková dieta)

Zveřejněno: 27.05.2016 – Anna Patočková