Ochranné prostředky dýchacích cest na venkovních hromadných akcích

Nařízení č. 10/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy: Použití ochranných prostředků dýchacích cest od 21.09.2020 na venkovních hromadných akcích s účastí nad 100 osob

Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, zareagovala na zařazení hlavního města do červeného stupně tzv. Semaforu stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví v souvislosti s dalším zhoršováním epidemiologické situace onemocnění covid-19 mimo jiné nařízením č. 10/2020 ze dne 18.09.2020, které s účinností ode dne 21. září 2020 nařizuje mimořádné opatření na území hlavního města Prahy spočívající v zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech.

Další informace, výjimky i odůvodnění najdete na
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/narizeni-cislo-10-2020--hygienicke-stanice-hlavniho-mesta-prahy--5240_5240_515_1.htmlDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Mohlo by vás také zajímat 

Zveřejněno: 20.09.2020