Otevřená data – Praha 8 se dál otvírá občanům

MČ Praha 8 jako jedna z prvních městských částí v Praze zveřejnila na svých webových stránkách první datasety tzv. otevřených dat. Pokračuje tak v dalším zpřístupňování údajů a zvyšování transparentnosti úřadu, za což již byla v minulosti oceněna například projektem Bezkorupce.cz. Otevřená data jsou volně šiřitelná a dají se i strojově číst.

„Otevřenost úřadu směrem k občanům a především přístup k snadno dohledatelným datům je jeden ze základních požadavků na moderní státní správu i samosprávu. Jsem rád, že v otevřenosti může jít Praha 8 příkladem i pro jiné městské části Prahy,“ říká místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus.

V Programovém prohlášení Rady MČ Praha 8 z června 2015 je v bodě Otevřený úřad, transparentní správa a boj proti korupci uvedeno: „Podpoříme systém sdílení informací prostřednictvím zavedení otevřených dat. Budeme publikovat datasety ve veřejně přístupných katalozích otevřených dat“.

V návaznosti na výše uvedené programové prohlášení schválila Rada MČ Praha 8 vydání směrnice s názvem Publikace a katalogizace otevřených dat Úřadem městské části Praha 8. „Směrnice vymezuje základní pravidla, kompetence a odpovědnosti při publikaci a katalogizaci otevřených dat v podmínkách Úřadu MČ Praha 8,“ uvádí tajemník ÚMČ Praha 8 Jiří Reitspies a dodává: „Směrnice je závazná pro zaměstnance a vedoucí pracovníky ÚMČ Praha 8 od 1. února 2016.“

„Velice mě těší, že se nám po zdolání všech překážek povedlo zveřejnit prvních 13 datasetů s otevřenými daty. Na webových stránkách naší městské části se tak můžete seznámit například s rozpočtem MČ za rok 2015, podívat se na seznamy dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku nebo se seznámit se všemi sociálními službami, které nabízíme. To vše přehledně, strukturovaně a strojově čitelně,“ dodává předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 8 Eliška Vejchodská, která má v gesci mimo jiné i dohled nad transparentností a otevřeností úřadu.

Co jsou otevřená data?

Otevřená data jsou informace a čísla bezplatně a volně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě a jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky. Jde o různé statistiky, rozpočty, přehledy, databáze apod.

První datové sady jsou publikovány s využitím celoměstského portálu pro otevřená data hlavního města Prahy. Postupně zde budou zveřejňovány další datové sady, u kterých to má smysl a lze je bez velkých obtíží zveřejnit. Data jsou poskytována bez licenčního omezení. Datové sady jsou upraveny pouze tak, aby neobsahovaly zákonem chráněné informace, které se v nich výjimečně nacházejí, zejména chráněné osobní údaje

Dostupné datové sady k datu 11. února 2016 

Organizační struktura, úřední hodiny a kontakty
Povolení k lovu/rybolovu
Rozpočet
Sběrná místa pro odpad a umístění kontejnerů
Seznam mateřských škol
Seznam sociálních služeb
Seznam základních škol
Sportoviště
Volná pracovní místa
Veřejné toalety
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zveřejněno: 11.02.2016 – Anna Patočková