Podatelna

Kontakt
U Meteoru 6 (Bílý dům), 180 48 Praha 8
Telefon:
222 805 508, 509, 510
Fax:
222 805 670

Oddělení podatelna

Návštěvní hodiny
Po    08.00–12.00 hod.13.00–17.00 hod.
Út  08.00–12.00 hod.
St  08.00–12.00 hod.13.00–17.00 hod.
Čt  08.00–12.00 hod.


Služby podatelny

 1. zajišťuje poštovní službu, tj.:
  a) příjem, evidenci a vypravení listovních zásilek,
  b) příjem podání od fyzických a právnických osob,
  c) příjem a vypravení balíkové pošty,
  d) zapisování pošty pro Magistrát hl.m. Prahy
  e)  zajišťuje spisovou službu a činnost podatelny Úřadu
  f)  poskytování informací ohledně odeslaných a přijatých obálek
  g) zabezpečuje chod výplatního frankovacího stroje

 2. spolupracuje s oddělením evidenčně – právním  při poskytování informací žadatelům,
  a)  příjem, výdej a evidence žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

 3. provádí obsluhu  úřední desky
  a)  zabezpečuje na všeobecně přístupném místě povinnosti povinného subjektu při zveřejňování informací
  b) odesílá potvrzené sejmuté dokumenty

 4. obsluha datových schránek a vypravení datových zásilek úřadu, přerozdělení datových zpráv na odbory
 5. obsluha elektronických zásilek úřadu  (e-podatelna, posta@praha8.cz)
 6. obsluha faxu
 7. archivace reportů

Příjem dokumentů

 • osobně: Úřad MČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 – Libeň
 • písemně: Úřad MČ Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň
 • fax: 222 805 670
 • datová schránka: g5ybpd2
 • e-podatelna (pouze pro zprávy s platným elektronickým podpisem)

E-podatelna


UPOZORNĚNÍ – pouze pro zprávy s platným elektronickým podpisem!

Elektronická podatelna Úřadu městské části Praha 8 byla zřízena na základě nařízení vlády č. 304/2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny, která splňují předepsané náležitosti, jsou vyřizována stejnými postupy a ve stejných termínech jako podání neelektronická.

Elektronická adresa podatelny: e-podatelna@praha8.czpouze pro zprávy s platným elektronickým podpisem!


Formáty dat:
RTF
Rich Text Format
HTMLHyperText Markup Language
PDF Portable Document Format (Adobe Acrobat File)
TXTprostý text
DOCdokument aplikace MS WORD od verze 6.0
XLSsešit aplikace MS EXCEL od verze 6.0
JPG
grafický formát
Kde má význam, preferujeme kódování: Windows-1250, ISO-8859-2, CP852, CP895

Povolená velikost datových zpráv je 10 MB.
Elektronická podání na CD-ROM, DVD, USB flashdisk lze přímo předávat do podatelny ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8.

Aktualizováno: 20.05.2021