Podkladové materiály zastupitelstva 10.06.2015


Dodatečné materiály

Podklady k bodům jednání navrženým Radou městské části Praha 8 dodatečně k zařazení do návrhu pořadu jednání 4. zasedání ZMČ svolaného na 10. června 2015.
Zveřejněno: 01.06.2015