Podněty místních budou základem pro tvorbu dopravně-urbanistické studie ulice Primátorská o okolí

PrimátorskáV říjnu a listopadu uspořádala MČ Praha 8 tři plánovací setkání, na kterých obyvatelé ulice Primátorská (Libeň) a jejího nejbližšího okolí diskutovali spolu se zástupci radnice o budoucnosti této dopravně velmi vytížené lokality. Závěry z participace jsou zásadním podkladem pro dopravně-urbanistickou studii, která se momentálně tvoří a občané s ní budou seznámeni v první polovině tohoto roku, a to opět formou veřejného setkání.

„Celá ta lokalita, to znamená nejen ulice Primátorská, ale i Braunerova a další, je neúměrně zatížena automobilovou dopravou. To je způsobeno zejména tím, že stále není dokončený Městský okruh a řidiči si zde zkracují cestu ulicemi rezidenční oblasti, které nejsou na takový objem dopravy stavěné,“ říká Tomáš Slabihoudek (TOP 09), radní pro dopravu.

Praha 8 zadala zpracování dopravně-urbanistické studie, která přinese doporučení, jak dopravu v řešené oblasti lépe usměrnit, zhodnotí kvalitu a vhodnost použitých povrchů na silnicích i chodnících, prověří kapacitu parkování. Studie se zaměří i na bezpečnost křižovatek, případně přinese i návrhy na nové přechody nebo bezbariérové úpravy.

„Bylo logické, aby zhotovení studie předcházela diskuze s obyvateli. Lidé, kteří zde žijí, děti, které tudy chodí do školy, maminky, které jezdí s kočárky po místních chodnících – to jsou ti, kteří dokáží nejlépe zhodnotit, která místa jsou zanedbaná a kde se jako chodci nebo řidiči necítí bezpečně. Z plánovacích setkání vzešly desítky velmi přínosných podnětů. Oblast známe, proto jsme řadu problémů tušili, a děkujeme občanům za jejich potvrzení. Nyní zpracovatelé studie všechny podněty prověří a na jejich základě navrhnou úpravy v lokalitě, které budeme dál řešit s hlavním městem,“ komentuje zapojení veřejnosti Martin Jedlička (TOP 09), předseda dopravní komise.

Z plánovacích setkání například vyplynulo, že za nejproblematičtější místa z hlediska dopravní bezpečnosti považují místní obyvatelé zejména křižovatky propojující řešené území s ulicí Zenklova. Nejhůře hodnoceným místem je křižovatka Zenklova/Krejčího/Primátorská/Nad Košinkou, obzvláště z pohledu bezpečnosti chodců.

Negativně byl hodnocen i stav povrchů v ulicích. Například v horní části ulice Primátorská si místní stěžují na nerovný a hlučný povrch vozovky z žulových kostek a převážně by přivítali nahrazení žulové dlažby asfaltem.
 
Častým tématem bylo i parkování. Rezidenti v současné době parkují i na chodnících nebo v křižovatkách, což snižuje přehlednost provozu a vytvářejí se tak potenciálně rizikové situace. Většina dotázaných na veřejných setkáních uvítala informaci o brzkém zavedení zón placeného stání, které by měly být v této oblasti vyznačeny přibližně v polovině roku 2024. Parkovací zóny pomohou v řešení i dalších podnětů od občanů, například se díky nim zlepší rozhledy před přechody, kde nebude parkování legalizováno.

Na setkáních se řešila i kvalita veřejných prostranství, například možnost umístit do některých ulic stromořadí či jinou formou zvelebit pobytový prostor náměstíček a chodníků. Po prověření sítí technického vybavení pod povrchem (podzemní kabely, potrubí apod.) budou i návrhy na umístění zeleně součástí dopravně-urbanistické studie.

Na proběhlou participaci navazují tyto kroky:
  1. zpracování dopravní studie,
  2. výstupy z dopravní studie budou dále řešeny s Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP), aby vyznačil nové přechody, udělal bezbariérové úpravy, vyměnil kočičí hlavy v Primátorské za asfalt atd.,
  3. vyznačení parkovacích zón v průběhu roku 2024,
  4. odbor dopravy Úřadu MČ Praha 8 se bude zabývat dalšími konkrétními podněty, které z participace vyplynuly,
  5. Praha 8 bude i nadále s MHMP řešit zprůjezdnění ulice Zenklova a tramvajovou zastávku U Kříže.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Mohlo by vás také zajímat
Zveřejněno: 18.12.2023 – Jan Macke