Podpora sportování na Osmičce v roce 2018

Městská část Praha 8 podporuje sport také v roce 2018. Jedná se však nejen o cyklodopravu, ale i o další sporty. Vedení Prahy 8 naplánovalo vybudování přístřešku na kola v blízkosti ZŠ Burešova a úpravu bezmotorové komunikace na Rohanském ostrově. Jedna z nejvýznamnějších pražských cyklotras, která vede po pravém břehu Vltavy severojižním městem s návazností na další regionální cyklotrasy Středočeského kraje se změní v prostor, kde nenajdou místo jen cyklisti, ale i jezdci na in-linech, běžci a další.

Práce na obou projektech začnou na jaře 2018. „Pokud si zvykneme jezdit do školy už jako děti, bude nám tento způsob dopravy vyhovovat i v dospělosti. Proto jsem velmi rád, že v příštím roce zjednodušíme žákům ZŠ Burešova úschovu kol během vyučování vybudováním přístřešku, který pojme řadu kol či koloběžek,“ raduje se ze záměru starosta MČ Praha 8 Roman Petrus.

Projekt za 1,3 milionů korun bez DPH, který bude realizován firmou Metalsafe, s.r.o., počítá s oplocením a vstupem na čip, kterými žáci disponují, ale také vybudování cestičky mezi přístřeškem a školou. Začátek výstavby je plánován na březen a dokončení nejpozději v květnu 2018.

V dubnu 2018 začnou také stavební úpravy bezmotorové komunikace na Rohanském ostrově, jejíž těleso je součástí protipovodňových opatření. Oblíbená a v systému cyklotras také velice důležitá komunikace je v současném stavu nevyhovující. „Na více než kilometru komunikace dojde k jejímu rozšíření a zpevnění povrchu. Kvůli komfortu a bezpečnosti počítáme také s osazením osvětlení. Mám velkou radost, že nově bude moci tuto komunikaci využívat nejen cyklisté, ale i další sportovci, ať již in-linisté či běžci,“ popisuje plány starosta Petrus.

Úpravy se budou týkat úseku v Karlíně a Libni, konkrétně od prodloužené ul. Šaldova až po křížení stezky s ul. Štorchova za podjezdem Libeňského mostu. Stavba za necelých 6 milionů korun bez DPH, kterou bude realizovat společnost STRABAG, a.s., by měla být dokončena nejpozději v červnu 2018.


Více informací:
Roman Petrus
starosta MČ Praha 8
602 170 971
roman.petrus@praha8.cz 


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 04.01.2018