Povolení zřizování a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu silnice

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor dopravy –> oddělení silničního správního úřadu –>

 Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Ďurkovičová Simona
referentka
U Meteoru 6 (Bílý dům)
319 (3. patro)
simona.durkovicova@praha8.cz
222 805 706

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Viz bod 11.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající:
  • vlastní žádost o povolení reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu (tj. konkrétní podoba žádosti není stanovena)
  • souhlas vlastníka dotčené pozemku, výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu
  • plná moc – v případě zastoupení žadatele zmocněnou osobou
  • přesné určení místa, rozměry, popis, situační zakreslení v měřítku

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Bez poplatků.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů