Praha 8 chce občanům zjednodušit přístup na úřad

Radnice MČ Praha 8 připravila projekt, který zlepší elektronickou komunikaci s občany. Ještě letos budou spuštěny první aplikace projektu – on-line objednávání, on-line komunikace občanů s vybranými pracovišti úřadu pomocí instant messagingu a on-line komunikace pro neslyšící občany s možností tlumočnické služby pomocí video konferenčního hovoru.
 
„Systém má dvě roviny. V jedné umožní komunikaci s úřadem neslyšícím lidem, v druhé urychlí občanům běžnou komunikaci s úřadem. Po jeho „zajetí“ do praxe ušetří oběma stranám především čas,“ vysvětluje radní Tomáš Slabihoudek, v jehož gesci je oblast informatiky a dodává: „Konkrétně v případě on-line objednávání efektivita výrazně stoupne. Lidé se budou moci objednat přes internet na určitý den a čas u vybraných agend, například pro vyzvednutí nebo žádost o nový občanský průkaz. Je také počítáno s tím, že systém pro on-line objednávání se využije i v nové budově radnice, která nabídne variabilnější uspořádání a tudíž větší vstřícnost ke klientům.“

Projekt rozšíření dostupnosti internetových služeb hradí radnice ze svého rozpočtu. Zároveň však podá žádost o dotaci v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, který je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Pokud se žádostí uspějeme, což budeme vědět v druhé polovině tohoto roku, získáme dotaci, která pokryje přes devadesát procent výdajů na projekt,“ říká radní Markéta Adamová, která má v kompetenci oblast evropských fondů.

Projekt je navržen tak, aby v dalších letech umožnil přidávání funkcí. „Již v tuto chvíli počítáme s ticket systémem pro hlášení závad, připomínek a dotazů občanů, což je jednodušší, než stávající řešení přes webové stránky,“ přibližuje projekt radní Slabihoudek.

V rámci projektu dojde i k upgradu stávající sítě free Wi-Fi hotspotů Praha 8 na kombinaci technologie 2,4 GHz a 5 GHz a k vybudování nových hotspotů Praha8. „Městskou částí poskytované bezplatné wi-fi bude fungovat spolehlivěji. Navíc bude dostupné na důležitých veřejných prostranstvích,“ dodává radní Slabihoudek. V praxi to bude znamenat například to, že již od června letošního roku bude na Karlínských farmářských trzích dostupné bezplatné Wi-Fi. Free Wi-Fi hotspoty budou ještě letos umístěny na KD Krakov a v Čimicích.
Zveřejněno: 10.03.2014