Praha 8 diskutuje s mladou generací

Fórum mladých 28. března 2017MČ Praha 8 a Zastupitelstvo mladých uspořádali dne 28. března 2017 první ročník Fóra mladých. Cílem setkání bylo zjistit podněty od mladých lidí ke zlepšení života v Praze 8.

Akce se zúčastnilo 44 mladých lidí ze 17 škol v městské části Praha 8 (deset základních škol, sedm středních škol). Přítomni byli též starosta MČ Praha 8 Roman Petrus (ČSSD), místostarosta Petr Vilgus (SZ), radní Jana Solomonová (ANO), zastupitel Vladimír Kopal (KSČM), zástupci Odboru životního prostředí, Odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče, Odboru sociálních věcí a Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21. Mladí lidé mohli využít jejich přítomnost a diskutovat s nimi.

„Pozvání od starosty Zastupitelstva mladých jsem s radostí přijal. Je příjemné diskutovat s mladými lidmi. Jsou otevření a bezprostřední,“ uvedl starosta Roman Petrus (ČSSD).

„Setkání mladých lidí pořádáme v rámci realizace místní Agendy 21. Zajímáme se o názory mladých lidí, protože se na Prahu 8 dívají jinýma očima než my, dospělí. Chceme se jejich názory a podněty zabývat,“ dodává zástupce starosty pan Petr Vilgus (SZ).

Radní Jana Solomonová (ANO) byla také s akcí spokojena: „Jsem ráda, že jsem se mohla tohoto Fóra zúčastnit, jelikož mladí lidé mívají často zajímavé a věcné připomínky ke světu, ve kterém žijí. Vnímají jej jinak než dospělý člověk a často dokáží vidět stejnou problematiku ze zcela jiného úhlu. Z tohoto setkání vzešlo mnoho inspirativních nápadů .“

Zastupitelstvo mladých určilo názvy pěti kulatých diskuzních stolů (doprava, kultura a životní styl, veřejný prostor, vzdělávání, bezpečnost) a organizačně na této akci spolupracovalo. Komise místní Agendy 21 navrhovala otázky do vědomostního kvízu o Praze 8. V kvízu soutěžily mezi sebou mladí lidé u jednotlivých diskuzních stolů. Všichni prokázali dobré znalosti o Praze 8 jak z historie, tak současnosti, proto si výherci zasloužili sladkou odměnu z rukou starosty městské části.

Smyslem fóra je nasměrovat mladé lidi k zájmu o dění v jejich okolí, k pocitu odpovědnosti a sounáležitosti s místem, kde žijí či studují.

Na akci bylo možno vyjádřit se i formou pocitové mapy. Na mapě označovaly děti místa a odpovídaly na otázky: Kde to mám rád, Kde se necítím bezpečně, Kde je zanedbané prostředí, Kde mi něco chybí. Převážně se objevovala pozitivní vyjádření k oblastem, kde mladí lidé bydlí.

Vrcholem Fóra mladých byla diskuse u tematických stolů o námětech, co by se mohlo změnit a zlepšit. Ze zaznamenaných námětů vybrali studenti dva prioritní náměty, představili je ostatním a na závěr o nich hlasovali. Vznikl tak přehled nejdůležitějších námětů včetně počtu hlasů, které získaly. Mladí lidé tak například navrhli zlepšení bezpečnosti převážně v okolí stanic metra a podchodů, zřízení venkovních učeben, zpestření nabídky v oblasti školního stravování, zřízení letního kina a další.
 
Výstupy budou Zastupitelstvem mladých představeny na Veřejném fóru 10. dubna 2017 a zároveň se k nim budou vyjadřovat žáci a studenti příslušných škol v anketě. Na webu městské části bude zpřístupněna aplikace pro vyplnění pocitové mapy. Všechny podněty z Fóra mladých budou předány vedení městské části k řešení či posouzení možnosti změny současného stavu.


Akce je spolufinancována Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“.
www.mzp.cz, www.sfzp.cz

Ministerstvo životního prostředí logo MA21 Státní fond životního prostřední České republiky
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

 
Zveřejněno: 31.03.2017