Praha 8 vítá nový systém parkovacích zón, trvá však na „celoosmičkových“ kartách

Praha 8 vítá nové informace o finální podobě zón placeného stání. Konečná verze bude poplatná 21. století využitím moderních informačních technologií. V předložených materiálech však schází původně ohlášená verze (leden 2014), která umožňovala i parkování rezidentů v rámci celé městské části, nikoliv jen v nejbližším okolí bydliště.

Pro MČ Praha 8, díky její územní rozmanitosti, je tato možnost klíčová. Obyvatelé Prahy 8 jsou zvyklí využívat osobní dopravní prostředky pro své každodenní nezbytné potřeby – návštěvy lékaře, úřadů, pošt, nákupy, doprava dětí do škol či školek, apod. „Jakékoliv omezení by postihlo ty, kterým má úprava naopak pomoci,“ říká místostarosta Michal Švarc. „Budeme požadovat po magistrátu písemné garance, že zůstane vždy jako alternativní možnost pořízení rezidenční karty pro celé území městské části,“ dodává.

Úprava musí jít ve prospěch, nikoliv v neprospěch všech Pražanů – v případě pouze lokálního rezidenčního parkování by městská část na navržený systém nepřistoupila.
Zveřejněno: 23.04.2014