Projektu výstavby velké rozhledny v Troji by již mělo být brzy definitivně zabráněno

Lokalita, kde by mělo v místě stávajícího veřejně přístupného dubového lesa vyrůst tzv. Ekocentrum s parkovištěm a rozhlednouRada hl. m. Prahy schválila 26. září 2017 odkup pozemku parc. č. 1304/1 u ulice K Pazderkám z rukou investora do vlastnictví hl. m. Prahy. Odkupem dojde k zabránění výstavby tolik kritizovaného a kontroverzního centra s velkou rozhlednou. Občané a radnice vedená starostou Romanem Petrusem si tak budou moci konečně oddychnout. 

Projekt tzv. Ekocentra s parkovištěm a 34 metrů vysokou rozhlednou v místě stávajícího veřejně přístupného dubového lesa na pozemku parc. č. 1304/1 v k. ú. Troja byl občany a radnicí od počátku vnímán velmi negativně, neboť by výrazně zhoršoval kvalitu místního bydlení. Radnice MČ Praha 8 vedená panem starostou Romanem Petrusem proto od počátku dělala vše proto, aby k realizaci záměru nedošlo. Významně v tomto spolupracovala s občany, spolkem Proti plotu a hl. m. Prahou. 

Jednání byla vedena v několika variantách, přičemž byla nakonec prosazena varianta přímého odkupu. Následně byly dohadovány konkrétní podmínky přímého odkupu pozemku a 13. června 2017 došlo na Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP ke schválení úplatného nabytí pozemku parc. č. 1304/1. 

Materiál byl dnes jednomyslně schválen i Radou hl. m. Prahy, čímž se výrazně přiblížilo konečné a úspěšné vyřešení této kauzy. „Podpořili jsme úsilí městské části Praha 8 a místních občanů, aby nebyla zmenšena rozloha stávajícího veřejně přístupného dubového lesa. Chceme totiž zachovat přírodní charakter této lokality,“ uvedl náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek.   

Starosta Roman Petrus k tomu sděluje: „Tento projekt byl ukázkovým příkladem negativních investorských záměrů, jejichž cílem je pouze zisk bez ohledu na kvalitu života obyvatel. Významně jsme se proto postavili proti jeho realizaci a jsem moc rád, že už se nacházíme těsně před jeho definitivním úspěšným vyřešením.“   

Odkup těchto pozemků by měl být definitivně schválen 2. listopadu 2017 na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy. 


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 26.09.2017